PERIODIKA

Zpravodaje pražského FIT-ILCO vycházejí čtyřikrát ročně. Zajímat Vás budou zejména termíny plánovaných akcí klubu i spřátelených organizací, případně stručný nástin jejich průběhu a spousta dalších informací z nejrůznějších oblastí činnosti klubu.

 

Zpravodaj:

1/2008, 2/2008, 3/2008, 4/2008

1/2009, 2/2009, 3/2009, 4/2009

1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010

1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011

1/2012, 2/2012, 3/2012, 4/2012

1/2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013

1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014

1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015

1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016,

1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017,

Výroční zprávy:

Výroční zpráva 2008, Výroční zpráva 2009, Výroční zpráva 2010, Výroční zpráva 2011, Výroční zpráva 2012 ,

Výroční zpráva 2013, Výroční zpráva 2014, Výroční zpráva 2015,

Stanovy:

Návrh nových Stanov spolku FIT-ILCO

WebZdarma.cz