Informace všeobecné

Informace o klubu

Stanovy

Stanovy (ke stažení)

Přihláška (doc)

 

 

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ MOTOROV0HO VOZIDLA

Jedna z dávek, o které se může ucházet člověk se zdravotním postižením, je příspěvek na mobilitu. Příspěvek na mobilitu v lednu 2012 nahradil dvě dřívější dávky: příspěvek na individuální dopravu a příspěvek na provoz motorového vozidla. Jde o dávku určenou lidem, kteří nejsou s to zvládat základní životní potřeby, pokud jde o pohyblivost nebo orientaci, a zároveň se někam pravidelně dopravují nebo jsou dopravováni. Zároveň musí platit, že takovému člověku nejsou „poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče“ – z této podmínky je ale možné vymoci výjimku.

O dávku se žádá na úřadu práce, ten také formálně rozhoduje o jejím přiznání, de facto ale záleží na rozhodnutí lékařů Lékařské posudkové komise. 

Příspěvek na mobilitu je 400 korun měsíčně.

 

 

 

 

EUROKLÍČ

Euroklíč je speciálně upravený klíč k otevření veřejně přístupných sociálních zařízení (WC), výtahů, schodišťových plošin a podobných zařízení určených pro tělesně postižené. Aby se euroklíčem dala tato zařízení otevřít, musí být osazena speciálním zámkovým systémem. Použít jej můžeme na benzínových pumpách, na úřadech, ve školách, ve sportovních, kulturních a zdravotnických zařízeních, v obchodních centrech, v ubytovacích zařízeních a na mnoha dalších místech. Zařízení, ve kterých lze euroklíč použít, jsou osazena samolepkami. Euroklíč je možné použít nejen v ČR, ale hlavně při cestách v EU, kde je možnost jejich využití podstatně větší.

O euroklíč může žádat pouze člověk s průkazem mimořádných výhod pro zdravotně postižené, tzv. průkazkou ZP, ZTP nebo ZTP/P.

Aktuální seznam míst, kde lze euroklíč v České republice použít, naleznete na webových stránkách firmy HELO, s.r.o. - http://www.helo.cz/instalace.htm

 

Jak je možné euroklíč získat?

Euroklíč si můžete zakoupit ve Svazu tělesně postižených v České republice, o.s.

Adresa STP v ČR, o.s.: Karlínské nám.12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Od září 2008 probíhá prodej euroklíčů i v některých regionálních organizacích STP v ČR, seznam naleznete na webových stránkách STP v ČR www.svaztp.cz

Zájemce o euroklíč vyplní formulář, který získá přímo na Svazu tělesně postižených nebo si ho může stáhnout na webových stránkách, případně na požádání zašle pracovník Svazu dokumentaci a následně i euroklíč poštou.

 

Jaké doklady pro vydání euroklíče potřebujete?

- občanský průkaz

- průkazku TP, ZTP nebo ZTP/P

Výrobní a zároveň i prodejní cena euroklíče je 357,- Kč

 

Jak získá euroklíč stomik?

Pokud se stomik nebude moci prokázat průkazkou TP, ZTP nebo ZTP/P, může předložit rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu. V případě, že stomici nebudou mít ani toto rozhodnutí, je potřeba, aby doložili jiným prokazatelným způsobem, že jim byl vývod vytvořen (např.potvrzení lékaře). Je na rozhodnutí každého žadatele o euroklíč, jestli bude ochoten poskytnout tyto své osobní údaje. Pro STP je ale nutné, aby měl minimálně jedno z těchto potvrzení, protože ke všem žádostem o euroklíč musí mít doloženo, že žádost byla oprávněná.

 

Veškeré informace o euroklíčích vám rádi sdělí osobně, po telefonu nebo mailem:

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Karlínské nám.12, 186 00 Praha 8 - Karlín

tel.: +420 222 317 489

e-mail: anna.bircakova@svaztp

Další informace o euroklíčích naleznete na webových stránkách Svazu tělesně postižených www.svaztp.cz

 

 

 

 

 

 
WebZdarma.cz