Akce klubu

plánované akce

zprávy z akcí

fotografie z akcí

 

 

Klub zajišťuje především:

  • Vydávání Zpravodaje každého čtvrt roku s aktuálními informacemi pro členy i případné další zájemce. Členové klubu dostávají dvakrát ročně i ILCO Zpravodaj vydávaný celorepublikovým sdružením stomiků
  • Organizaci prezentace výrobců pomůcek pro stomiky (ConvaTec, Coloplast, B|Braun, Dansac, FOR LIFE, Welland), kde se členové klubu mohou seznámit se sortimentem dostupných pomůcek, případně s dalšími potřebnými výrobky (prádlo, plavky apod.)
  • Pořádání rekondičních pobytů pro stomiky (mohou se zúčastňovat i rodinní příslušníci) se zajímavým odborným, rehabilitačním a společenským programem. Členové klubu mohou využít též rekondičních pobytů spolupracujících sdružení (ostatní kluby stomiků, České ILCO, Liga proti rakovině)
  • Čtvrtletní členské schůze klubu (informace o aktivitách klubu, prezentace výrobce pomůcek, přednášky lékaře, stomasester, diskuse o společných problémech, vzájemná psychická podpora)
  • Další menší akci měsíčně - zájezdy, vycházky, výlety, koncerty, výstavy, posezení v nekuřácké kavárně
  • Přednášky o životě se stomií a aktivitách klubu
  • Propagace v médiích - zlepšení informovanosti o lidech žijících se stomií a jejich problémech
  • Získávání grantů, sponzorských darů, dotací

 

Těšíme se, že se zásluhou těchto stránek zlepší informovanost mezi námi, i vy můžete navrhnout další doplňkové akce pro náš klub, aby činnost klubu byla pestřejší a každý našel to, co ho zajímá a těší. Rozšíření činnosti klubu ale závisí i na finančních prostředcích, které se nám podaří získat. Většina našich členů je ve starobním či invalidním důchodu a bez dotace či sponzorských darů by se některých nákladnějších akcí nemohli zúčastnit.

 

Pokud budete mít nějaké náměty a návrhy na obohacení naší činnosti napište na adresu fitilco@seznam.cz

Najdete zde konkrétní plánované akce klubu s termíny a dalšími potřebnými informacemi, zprávy z proběhlých akcí a také fotografie z akcí.