Zprávy z akcí

width=

 

 

 

 

 

 

Akce spolku v roce 2017

 

3.1.2017- setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

25.1.2017 pojďte si s námi prohlédnout Jindřišskou věž a Obecní dům. Sejdeme se ve 14:00 hod na stanici tramvaje Jindřišská.

 

7.2.2017 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

22.2.2017 si s námi pojďte prohlédnout muzeum MHD ve vozovně Střešovice. Sejdeme se ve 14:00 hod ve vestibulu stanice metra Hradčanská.

Na hojnou účast se bude těšit vaše Logi (Libuše Logojdová)

 

7.3.2017 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

22.3.2017 - společná prohlídka Muzea vodovodu v Praze v Podolské vodárně. Sraz ve 14:00 hod na stanici tramvaje 3,17 Podolská vodárna.

Zajišťuje a vede Logi

29.3.2017 - první členská schůze spolku FIT-ILCO Praha se bude konat od 14,30 hod v sále Domova Sue Ryder (restaurace), Michelská 1, Praha 4. Dopravní spojení - vystoupíte na zastávce Michelská z autobusu 124, 139, 188 nebo tramvaje 6, 11 a půjdete ulicí Michelská k Michelskému dvoru, ve kterém se Domov Sue Ryder nachází.

Program:

Registrace účastníků,

Informace k připravovaným akcím v roce 2017,

Prezentace firmy ConvaTec a DebriEcaSan,

Seznámení s organizací letošního Květinového dne,

Diskuze

 

4.4.2017 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

24.4.2017 - přednáška Ing. Marie Ředinové na téma Důležitost prevence v Informačním a poradenském centru, Polská 15, Praha 2 od 15:30 hod.

27.4.2017 - společná návštěva Vyšehradu a Slavína. Sraz ve 14:00 hod na stanici metra Vyšehrad, směr Háje.

Zajišťuje a vede Logi

 

 

2.5.2017 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

8.5.2017 - pro vás připravujeme v Ořechu na zahradě naší členky Jitky Srpové 2. ročník zábavného odpoledne soutěží a her "Memoriál Mileny Švestkové". Následovat bude posezení na zahrádce s menším občerstvením. Sraz účastníků buď na zastávce busu 352 u metra A: stanice Nemocnice Motol v 12:45 hod, bus odjíždí v 12:53 nebo u metra B: stanice Luka v 12:50 hod, kde přistoupíte do téhož autobusu 352, bus odjíždí v 13:07.

10.5.2017 - prosíme všechny členy FIT-ILCO Praha a naše příznivce, aby přišli pomoci a zúčastnili se sbírky, kterou pořádá LPR, aby přišli prodávat kvítky měsíčku v rámci Květinového dne. Osvědčené dvojice prodejců i všechny ostatní dobrovolníky žádáme, aby se co nejdříve nahlásili na tel. 601 324 100. Proč? Pomůžete dobré věci. Letošní rok věnuje LPR prevenci rakoviny. Propagaci prevence se dlouhodobě věnujeme a pomáháme s osvětou.

Proč je důležitá vaše účast? 30 % z peněz, které vybereme, dostaneme na účet naše sdružení. Peníze budou využity především jako finanční příspěvek na akce, které pořádáme pro vás, naše členy.

15.5.2017 - poděkování účastníkům Květinového dne - zveme všechny naše prodejce květinek na akci Motivační setkání. Letos to bude příjemné posezení s občerstvením v kanceláři v Polské od 15:00 hod.

22.5.2017 - přednáška Ing. Marie Ředinové na téma Život se stomií v Informačním a poradenském centru, Polská 15, Praha 2 od 15:30 hod.

25.5.2017 - společná prohlídka Botanické zahrady a Trojského zámku. Sraz na stanici metra C nádraží Holešovice na stanici autobusu 112 ve 14:00 hod.

 

 

 

6.6.2017 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

 

26.8.-2.9.2017 - je připravena pro 30 osob rekondice spolku FIT-ILCO Praha v hotelu Harmonie II v Luhačovicích. K dispozici budou dvou- a třílůžkové pokoje s příslušenstvím, je zajištěna plná penze a přítomnost stomasestry O. Tellerové. Doprava individuální. Celková cena 5.040,- Kč, příspěvek pro členy spolku bude dle výsledků grantového řízení a aktivity členů (prodej kytiček v rámci Dne proti rakovině). Výši příspěvku oznámíme přihlášeným zájemcům o rekondici na přelomu května a června.

Doporučená doprava: přímý autobus 820245 38 (Praha-Luhačovice), odjezd v 8:20 hod. z Prahy, autobusové nádraží Florenc.

Přihlášení zájemci zaplatí na účet spolku FIT-ILCO Praha 1939312319/0800 zálohu ve výši 1.000,- Kč nejpozději do konce března 2017 - do zprávy pro příjemce prosíme uvést jméno+rekondice Luhačovice. Celou cenu rekondičního pobytu je nutno uhradit do konce června 2017. Připomínáme, že je nutno do konce března poslat lékařem potvrzené přihlášky do kanceláře nebo předat výboru na březnové členské schůzi. Upozorňujeme zájemce o rekondiční pobyt v Luhačovicích, že přednostně budou zařazeni ti zájemci, kteří budou mít zaplacený celý rekondiční pobyt a podanou, lékařem potvrzenou, přihlášku.

Členové spolku FIT-ILCO Praha obdrží finanční příspěvek podle své pomoci při akci "Kytičkový den", stomici, členové FIT-ILCO Praha z Prahy, obdrží na tento rekondiční pobyt grantový finanční příspěvek od Magistrátu města Prahy, členové FIT-ILCO Praha ze Středočeského kraje obdrží příspěvek od Středočeského kraje, oboje dle výsledků grantového řízení. Výše příspěvků odsouhlasená výborem bude uvedena ve Zpravodaji č.2/2017.

 

5.9.2017 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

 

 

3.10.2017 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

4.10.2017 - druhá členská schůze spolku FIT-ILCO Praha se bude konat od 14,30 hod v sále Domova Sue Ryder (vedle restaurace), Michelská 1, Praha 4. Dopravní spojení - vystoupíte na zastávce Michelská z autobusu 124, 139, 188 nebo tramvaje 6, 11 a půjdete ulicí Michelská k Michelskému dvoru, ve kterém se Domov Sue Ryder nachází. Dále vám podáme informace o plánované činnosti našeho spolku.

 

7.11.2017 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

 

5.12.2017 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

9.12.2017 - třetí, vánoční, členská schůze spolku FIT-ILCO Praha se bude konat od 14,00 hod v sále Domova Sue Ryder (restaurace), Michelská 1, Praha 4. Dopravní spojení - vystoupíte na zastávce Michelská z autobusu 124, 139, 188 nebo tramvaje 6, 11 a půjdete ulicí Michelská k Michelskému dvoru, ve kterém se Domov Sue Ryder nachází.

 

 

Činnost spolku v roce 2016

 

 

5.1.2016- setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

 

2.2.2016 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

16.2.2016 si s námi pojďte prohlédnout poslaneckou sněmovnu. Sejdeme se ve 12:30 hod na stanici tramvaje Malostranské náměstí.

Na hojnou účast se bude těšit vaše Logi (Libuše Logojdová)

 

1.3.2016 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

15.3.2016 - společná prohlídka Trmalovy vily, Vilová 11, Praha 10. Sraz ve 13:30 hod ve vestibulu stanice Strašnická metra A.

Zajišťuje a vede Logi

 

5.4.2016 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

12.4.2016 - společná návštěva botanické zahrady a skleníku Fatamorgána.

Vede Logi

21.4.2016 - první členská schůze spolku FIT-ILCO Praha se bude konat od 14,30 hod v sále Domova Sue Ryder (restaurace), Michelská 1, Praha 4. Dopravní spojení - vystoupíte na zastávce Michelská z autobusu 124, 139, 188 nebo tramvaje 6, 11 a půjdete ulicí Michelská k Michelskému dvoru, ve kterém se Domov Sue Ryder nachází.

Program:

Volba nových členů výboru a kontrolní komise,

Seznámení s organizací letošního Květinového dne,

Seznámení s připravovanými akcemi v prvním pololetí 2016

Prezentace stomických pomůcek firmy Coloplast

Žádáme všechny členy spolku FIT-ILCO Praha o účast na této volební schůzi. Pokud někdo nemůže, ať udělí plnou moc (písemně) někomu, kdo ho při volbách zastoupí.

 

3.5.2016 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

7.5.2016 - pro nás připravila naše členka Jitka Srpová oblíbený "prvomájový výlet" - Ořech a okolí (cíl letošního putování bude překvapením). Sraz účastníků buď na zastávce busu 352 u metra A: stanice Nemocnice Motol v 12:45 hod, bus odjíždí v 12:53 nebo u metra B: stanice Luka v 12:50 hod, kde přistoupíte do téhož autobusu 352, bus odjíždí v 13:07. Po procházce nás Jitka zve na posezení na své zahrádce s menším občerstvením.

11.5.2016 - prosíme všechny členy FIT-ILCO Praha a naše příznivce, aby přišli pomoci a zúčastnili se sbírky, kterou pořádá LPR, aby přišli prodávat kvítky měsíčku v rámci Květinového dne. Osvědčené dvojice prodejců i všechny ostatní dobrovolníky žádáme, aby se co nejdříve nahlásili na tel. 601 324 100. Proč? Pomůžete dobré věci. Letošní rok věnuje LPR prevenci rakoviny. Propagaci prevence se dlouhodobě věnujeme a pomáháme s osvětou.

Proč je důležitá vaše účast? 30 % z peněz, které vybereme, dostaneme na účet naše sdružení. Peníze budou využity především jako finanční příspěvek na akce, které pořádáme pro vás, naše členy.

26.5.2016 - poděkování účastníkům Květinového dne - zveme všechny naše prodejce květinek na akci Motivační setkání. Letos to bude příjemné posezení s občerstvením v kanceláři v Polské.

 

7.6.2016 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

 

20.8.-27.8.2016 - je připravena pro 26 osob rekondice spolku FIT-ILCO Praha v hotelu U Zeleného stromu v oblasti Českého Švýcarska v Janově u Hřenska. K dispozici budou dvou- a třílůžkové pokoje s příslušenstvím, je zajištěna plná penze. Doprava individuální. Celková cena 4.200,- Kč, příspěvek pro členy spolku bude dle výsledků grantového řízení a aktivity členů.

Doporučená doprava: 8:27 z Prahy hl.nádraží rychlíkem EC 176 Johannes Brahms do Děčína a z Děčína 10:34 autobusem 592432 211 (Děčín-Janov) do Janova.

Přihlášení zájemci zaplatí na účet spolku FIT-ILCO Praha 1939312319/0800 zálohu ve výši 1.000,- Kč nejpozději do konce května 2016 - do zprávy pro příjemce prosíme uvést jméno+záloha rekondice. Připomínáme, že je nutno do konce dubna poslat lékařem potvrzené přihlášky do kanceláře nebo předat výboru na dubnové členské schůzi.

Členové spolku FIT-ILCO Praha obdrží finanční příspěvek podle své pomoci při akci "Kytičkový den", stomici, členové FIT-ILCO Praha z Prahy, obdrží na tento rekondiční pobyt grantový finanční příspěvek od Magistrátu města Prahy ve výši 1.800,- Kč, členové FIT-ILCO Praha ze Středočeského kraje obdrží příspěvek od Středočeského kraje, oboje dle výsledků grantového řízení. Výše příspěvků odsouhlasená výborem bude uvedena ve Zpravodaji č.2/2016.

 

6.9.2016 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

24.9. - 28.9.2016 - plánujeme kratší rekondiční pobyt členů FIT-ILCO Praha, z.s. na Šumavě. Informace budou ve Zpravodaji.

 

4.10.2016 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

6.10.2016 - druhá členská schůze spolku FIT-ILCO Praha se bude konat od 14,30 hod v sále Domova Sue Ryder (vedle restaurace), Michelská 1, Praha 4. Dopravní spojení - vystoupíte na zastávce Michelská z autobusu 124, 139, 188 nebo tramvaje 6, 11 a půjdete ulicí Michelská k Michelskému dvoru, ve kterém se Domov Sue Ryder nachází. Dále vám podáme informace o plánované činnosti našeho spolku.

 

1.11.2016 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

 

6.12.2016 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

10.12.2016 - třetí, vánoční, členská schůze spolku FIT-ILCO Praha se bude konat od 14,00 hod v sále Domova Sue Ryder (restaurace), Michelská 1, Praha 4. Dopravní spojení - vystoupíte na zastávce Michelská z autobusu 124, 139, 188 nebo tramvaje 6, 11 a půjdete ulicí Michelská k Michelskému dvoru, ve kterém se Domov Sue Ryder nachází.

 

 

 

Činnost spolku v roce 2015

 

6.1.2015- setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

 

3.2.2015 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

17.2.2015 si vás dovolujeme pozvat na jednu mimořádnou, překrásnou a mystickou výstavu do Galerie cesty ke světlu, kterou na Chodově v Zakouřilově ulici (v blízkosti Chodovského centra) s láskou vybudoval mimořádný umělec PhDr.Zdeněk Hajný - český malíř, grafik a psycholog a také psychotronik. Součástí prohlídky je i nesmírně zajímavý film (od 15 hodin), sledovaný v příjemné čajovně a také doprovodný prodej rozhodně zajímavých předmětů s tématem spojených. Cesta do galerie je nejpříjemnější od zastávky autobusů Chodovská tvrz. Sejdeme se ve 14 hodin u výstupu z metra C stanice Opatov (budu vás čekat hned nad jedinými schody ze stanice), odkud pojedeme autobusy 213,136,135 k Chodovské tvrzi. Komu vyhovuje víc tato stanice, ať tam na nás počká a půjdeme společně. Kdyby byla hezká výstava i ve tvrzi, můžeme se napřed podívat i tam. Na závěr se můžeme odměnit návštěvou restaurace Na Rychtě.

Na hojnou účast se bude těšit vaše Logi (Libuše Logojdová)

 

3.3.2015 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

17.3.2015 - společná návštěva Muzea Gastronomie, Jakubská 12, Praha 1. Muzeum zahrnuje historii gastronomie od pravěku až po současnost. Seznámíme se s recepty českých a světových kuchařů, vybavením kuchyní a mnohým dalším. Sraz ve 14 hod před obchodním domem Kotva, vstupné pro seniory od 3 osob je 90,- Kč. Nevyhazujte vstupenky, FIT-ILCO proplatí svým členům polovinu vstupného.

Vede Marta Křivánková

31.3.2015 - první členská schůze spolku FIT-ILCO se bude konat od 14,30 hod v sále Domova Sue Ryder (vedle restaurace), Michelská 1, Praha 4. Dopravní spojení - vystoupíte na zastávce Michelská z autobusu 124, 139, 188 nebo tramvaje 6, 11 a půjdete ulicí Michelská k Michelskému dvoru, ve kterém se Domov Sue Ryder nachází.

 

7.4.2015 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

21.4.2015 - společná návštěva rozhledny v televizním vysílači v Žižkovské věži. Sraz v 14 hod na náměstí Jiřího z Poděbrad na stanici tramvaje 11. Vstupné pro seniory 120,- Kč, ZTP 70,- Kč, nevyhazujte vstupenky, FIT-ILCO proplatí svým členům polovinu vstupného.

Vede Logi

 

1.5.2015 - pro nás připravila naše členka Jitka Srpová oblíbený "prvomájový výlet" - Ořech a okolí (letos budeme hledat menhir ve Zbuzanech). Sraz účastníků buď na zastávce busu 352 u metra A: stanice Nemocnice Motol v 12:45 hod, bus odjíždí v 12:53 nebo u metra B: stanice Stodůlky v 12:50 hod, kde přistoupíte do téhož autobusu 352, bus odjíždí v 13:07. Po nalezení menhiru nás Jitka zve na posezení na své zahrádce s menším občerstvením.

5.5.2015 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

13.5.2015 - prosíme všechny členy FIT-ILCO a naše příznivce, aby přišli pomoci a zúčastnili se sbírky, kterou pořádá LPR, aby přišli prodávat kvítky měsíčku v rámci Květinového dne. Osvědčené dvojice prodejců i všechny ostatní dobrovolníky žádáme, aby se co nejdříve nahlásili na tel. 601 324 100. Proč? Pomůžete dobré věci. Letošní rok věnuje LPR prevenci rakoviny. Propagaci prevence se dlouhodobě věnujeme a pomáháme s osvětou.

Proč je důležitá vaše účast? 30 % z peněz, které vybereme, dostaneme na účet naše sdružení. Peníze budou využity především jako finanční příspěvek na akce, které pořádáme pro vás, naše členy.

20.5.2015 - poděkování účastníkům Květinového dne - zveme všechny naše prodejce květinek na akci Motivační setkání. Letos to bude příjemné posezení s občerstvením v kanceláři v Polské.

 

2.6.2015 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

 

21.8.-28.8.2015 - je připravena pro 26 osob rekondice spolku FIT-ILCO v hotelu Zach na Šumavě v Zelené Lhotě u Nýrska. K dispozici budou 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, je zajištěna plná penze. Doprava individuální. Celková cena 4.060,- Kč, příspěvek pro členy spolku bude dle výsledků grantového řízení a aktivity členů. Přihlášky budou k dispozici u paní Julie Orechovské na březnové schůzi. Stomici, členové FIT-ILCO Praha z Prahy obdrželi na tento rekondiční pobyt grantový finanční příspěvek od Magistrátu města Prahy.

 

1.9.2015 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

25.9. - 28.9.2015 - pořádáme v rámci oslavy letošního Mezinárodního dne stomiků kratší rekondiční pobyt členů FIT-ILCO Praha, z.s. v Jičíně. Ubytování je zajištěno v hotelu Paříž. Odjezd autobusu je v 11,00 hod z Černého Mostu. Kulturně-sportovní program pobytu připravila Líba Logojdová.

26.9.2015 - jednodenní výlet do Jičína, kde obě skupiny členů FIT-ILCO Praha společně oslaví Den stomiků vycházkou, slavnostním obědem a vyhlášením vítězů fotosoutěže. Ceny vítězům věnovala firma Coloplast.

 

6.10.2015 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

10.10.2015 - vás zveme na akci ke Dni stomiků Plaveme prsa na koupališti Šutka, kterou připravilo České ILCO. V době mezi 10. a 18. hodinou jsou vítáni plavající i jen přihlížející diváci, na akci bude mezi jinými zajímavostmi a dalším programem i náš informační stánek s prezentací činnosti FIT-ILCO Praha. Vstup v této době je zdarma.

15.10.2015 - druhá členská schůze spolku FIT-ILCO Praha se bude konat od 14,00 hod v sále Domova Sue Ryder (vedle restaurace), Michelská 1, Praha 4. Dopravní spojení - vystoupíte na zastávce Michelská z autobusu 124, 139, 188 nebo tramvaje 6, 11 a půjdete ulicí Michelská k Michelskému dvoru, ve kterém se Domov Sue Ryder nachází. Na schůzi pronese přednášku zkušená stomasestra z nemocnice Na Bulovce paní Milada Karlovská, firma BBraun vás seznámí se svými novinkami v sortimentu, budete mít možnost získat Euroklíč (klíč od WC pro tělesně postižené, který můžete použít na benzínových pumpách, na úřadech, ve školách, ve sportovních, kulturních a zdravotnických zařízeních, v obchodních centrech, v ubytovacích zařízeních a na mnoha dalších místech. Zařízení, ve kterých lze euroklíč použít, jsou osazena samolepkami. Euroklíč je možné použít nejen v ČR, ale hlavně při cestách v EU, kde je možnost jejich využití podstatně větší). Dále vám podáme informace o plánované činnosti našeho spolku.

 

3.11.2015 - vás zveme na návštěvu budovy Rozhlasu na Vinohradech - sraz ve 14,00 hod. před budovou rozhlasu, vstup zdarma, následovat bude pravidelné setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

10.11.2015 - vás zveme na prohlídku České národní banky na Příkopech a Novou výstavní síň Moser v bývalé Živnobance, sraz v 10,30 hod před Českou národní bankou, vstup zdarma

24.11.2015 - vás zveme na návštěvu Filmových ateliérů Barrandov - kostymérnu (vstup 60,- Kč), sraz v 13,30 hod na Smíchovském nádraží, stanice autobusu 105

Detaily těchto akcí budou upřesněny na členské schůzi 15.10.2015.

 

1.12.2015 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

12.12.2015 - třetí, vánoční, členská schůze spolku FIT-ILCO Praha se bude konat od 14,00 hod v sále Domova Sue Ryder (restaurace), Michelská 1, Praha 4. Dopravní spojení - vystoupíte na zastávce Michelská z autobusu 124, 139, 188 nebo tramvaje 6, 11 a půjdete ulicí Michelská k Michelskému dvoru, ve kterém se Domov Sue Ryder nachází. Místo obvyklé kapely k tanci a poslechu je pozván zpěvák a humorista Josef Fousek, který nás pobaví svými písničkami a milým humorným povídáním. Minimální příspěvek členů FIT-ILCO Praha na toto mimořádně milé představení (vstupné) je 50,- Kč, osoby blízké minimálně 100,- Kč. Obvyklá tombola z časových důvodů bude letos rovněž vypuštěna. Na schůzi poděkujeme všem aktivním členům spolku, kteří se podílí na jeho činnosti a nabídneme vám program na příští rok, včetně rekondičního pobytu.

 

Činnost sdružení v roce 2014

 

 

7.1.2014 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

 

3.2.2014 - přednáška v Informačním a poradenském centru (Karlínské nám.12, místnost bude upřesněna) od 16.15 hod na téma "Jak se žije se stomií". Přednáška pro stomiky bude spojena s akreditovanou přednáškou pro zdravotní sestry, tak aby následná diskuze byla co nejzajímavější pro obě skupiny posluchačů

4.2.2014 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

18.2.2014 - společná prohlídka Technického muzea na Letné, sraz v 14,00 hod. na stanici Letenské náměstítramvaje 1, 8, 12, 25, 26

 

3.3.2014 - přednáška v Informačním a poradenském centru (Karlínské nám.12, místnost 509) od 16.15 hod na téma "Jak najde stomik vhodné zaměstnání"

4.3.2014 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

11.3.2014 - první členská schůze sdružení FIT-ILCO se bude konat od 14,30 hod.v restauračním zařízení Domova Sue Ryder, Michelská 1, Praha 4. Dopravní spojenívystoupíte na zastávce Michelská autobusu 124, 139, 188 nebo tramvaje 6, 11 a půjdete ulicí Michelská k Michelskému dvoru, ve kterém se Domov Sue Ryder nachází.

Na této členské schůzi budeme volit nové vedení sdružení. Vzhledem k pracovnímu vytížení v Českém ILCO nebude již Ing. Marie Ředinová kandidovat do výboru sdružení, nebude kandidovat ani Milan Hroník a Marta Křivánková.
Hledáme nové členy, kteří chtějí pracovat ve výboru FIT-ILCO. Potřebujeme do výboru více členů, kteří přinesou a uskuteční  nové nápady a zpestří  činnost našeho sdružení.
Vaše návrhy a doporučení přivítáme na únorovém setkání v kavárně 4. 2. 2014.

25.3.2014 (úterý) - společná návštěva muzea Historických toalet a nočníků – sraz účastníků ve 14,00 hod u zastávky tramvaje Výtoň směr z centra (u hodin)– adresa muzea je Vyšehradská 12, Praha 2, vstupné – dospělí 150,-Kč, důchodci a ZTP 100,- Kč. (Muzeum je blízko gymnazia v Podskalské, kde bývaly členské schůze.)

Vede Marta Křivánková

 

1.4.2014 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

duben 2014 - prohlídka Senátu s průvodcem, datum upřesníme po zjištění zájmu členů na členské schůzi (min. počet účastníků je 10 členů).

7.4.2014 - přednáška v Informačním a poradenském centru (Karlínské nám.12, místnost 509) od 16.15 hod na téma "O sdruženích stomiků"

18.4.2014 - prohlídka Senátu s průvodcem - sraz v 10,00 na Valdštejnském náměstí. Informace podá a přihlášky přijímá Libuše Logojdová, tel. 603 570 670.

24.a 26.4.2014 - odborný seminář Brněnské onkologické dny a navazující konference Evropské dny kolorektálního karcinomu v Brně. Předpokládáme účast členů z FIT-ILCO. Zájemci, hlaste se v kanceláři. Partnerem konference je České ILCO. Na konferenci je prostor pro neformální setkávání pacientů s lékaři. Kdo se účastnil v minulém roce, nelitoval. Vyslechl zajímavé přednášky, setkal se s odborníky, měl možnost zúčastnit se diskuze. České ILCO poskytne členům FIT-ILCO příspěvek na náklady na cestu a pobyt.


6.5.2014 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

8.5.2014 - na tento vhodnější termín jsme přeložili oblíbený "prvomájový výlet" - Ořech a okolí, sraz účastníků na zastávce busu 301 u metra Stodůlky v 12:45 hod, bus odjíždí v 13:03, s následným posezením u naší členky Jitky na zahrádce.

12.5.2014 - Informační a poradenské centrum pořádá Den otevřených dveří, Karlínské náměstí 12/59, místnost 509, přijďte se podívat a podpořit nás v naší práci v čase 15,00 - 18,00 hod

14.5.2014 - prosíme všechny členy FIT-ILCO a naše příznivce, aby přišli pomoci a zúčastnili se sbírky, kterou pořádá LPR, aby přišli prodávat kvítky měsíčku v rámci Květinového dne. Osvědčené dvojice prodejců i všechny ostatní dobrovolníky žádáme, aby se co nejdříve nahlásili na tel. 601 324 100. Proč? Pomůžete dobré věci. Letošní rok věnuje LPR prevenci rakoviny tlustého střeva. Propagaci prevence se dlouhodobě věnujeme a pomáháme s osvětou.

Proč je důležitá vaše účast? 30 % z peněz, které vybereme, dostaneme na účet naše sdružení. Peníze budou využity především jako finanční příspěvek na akce, které pořádáme pro vás, naše členy.

21.5.2014 - poděkování účastníkům Květinového dne - zveme všechny naše prodejce květinek na akci Motivační setkání. Letos to bude příjemné posezení s občerstvením v kanceláři v Karlíně.

24.5.2014 - Výlet parníkem do Drážďan. Odjezd v 7,00 hod od bývalého Rudého práva u Masarykova nádraží. (po výstupu z tramvaje nebo metra nám.Republiky - výstup Masarykovo nádraží) se dáte směrem k autobusovému nádraží Florenc a hned vidíte stanoviště zájezdových autobusů a chumel lidí a tam si mně najdete. Jinak bude autobus řádně označen Hello tour-Drážďany. Pojedeme do Hřenska, kde se nalodíme na parník. V ceně je oběd, hudba a výklad o Českosaském Švýcarsku a všem, co je z lodi k vidění. V Drážďanech přistaneme v centru a můžeme prohlížet, nakupovat a užívat si. Večer rovněž z centra odjedeme busem domů. Návrat obvykle kolem 22. hodiny zase k Masaryčce a spojům na všechny strany Prahy. Cena 999,- Kč. Zájemci, hlaste se u Libuše Logojdové, tel. 603 570 670. Výlet zaplatíte buď v kanceláři sdružení nebo 18.4. při prohlídce Senátu.

A už si lze jen přát hezké počasí.

25.5.2014 - prohlídka Zámku Štiřín, který již mnoho let slouží jako hotel a golfový klub. Ovšem akci Rozkvetlý Štiřín pořádá každoročně pan doktor Větvička, nám všem známý odborník na kytky a rostliny všeho druhu. Dominantními květinami v tomto čase jsou v překrásné štiřínské zahradě rhododendrony, které si svým počtem a barevností nezadají s těmi průhonickými.

Akce stojí (aspoň dosud bylo) 50,- Kč a jsou při ní přístupné všechny objekty zámku a všechny rozhodně stojí za vidění. A obvykle je tam i výstava bonsají, skalniček aj.aj. a občerstvení.

Časově bych to viděla tak, že odjezd z Prahy bude ze stanoviště autobusu 335, 337 na stanici Budějovická. Toto stanoviště se nachází přímo nad výtahem z nádvoří „Budějovická“. Vyjedete z metra pojízdným schodištěm a dáte se vlevo. Vstoupíte asi po 50 metrech vchodem do LIDLU a obejdete jeho schodiště, vedoucí dolů a nastoupíte do výtahu směr vzhůru. Tam už budu čekat já a držet případnou frontu. Jízdné je dopočítáno jako druhé pásmo, čili k OPENCARD, která platí pro pásmo 1 úštují jednu jízdu 24,- Kč. Autobus odjíždí sice v 10.20, ale bývá plný i normálně a proto se sejdeme dříve.

Zpáteční cesta je výhodná kolem 15.hodiny busem do Stránčic a odtud vlakem na hlavní nádraží. Obě takto vymyšlené cesty trvají přesně 1 hodinu.

Pokud někdo chce jet sám autem, parkování je přímo v areálu zámku - zatím bylo bezpatné. Vjezd je dobře označen. A přidá se k nám po 11 hod, neboť i stanice autobusu je u vjezdu do zámku. V místní restauraci se dá dobře za slušný peníz najíst.

Takže teď už jen pěkné počasí a na všechny se těším

Libuše Logojdová, 603 570 670, libuse.logojdova@seznam.cz

 

2.6.2014 - přednáška v Informačním a poradenském centru (Karlínské nám.12, místnost bude upřesněna) od 16.15 hod na téma "Mýty o stomiích" Přednáška pro stomiky bude spojena s akreditovanou přednáškou pro zdravotní sestry, tak aby následná diskuze byla co nejzajímavější pro obě skupiny posluchačů

3.6.2014 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

14.6.2014 - výlet do Štěchovic spojený s opékáním buřtů, kam nás zve naše členka Marta Zdeňková. Sraz v 9.45 hod na Smíchovském nádraží u autobusu 361, odjezd autobusem 361 (Praha - Nový Knín) v 10.06 hod. Akci vede a další informace podá Jota Školníková a Libuše Logojdová, 603 570 670

 

22.8.-29.8.2014 - rekondice FIT-ILCO v hotelu Rambousek v Novém Městě nad Metují. K dispozici budou 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, je zajištěna plná penze. Doprava individuální. Celková cena 3.710,- Kč, příspěvek sdružení dle výsledků grantového řízení a aktivity členů. Přihlášky budou k dispozici na vánoční a jarní schůzi.

 

2.9.2014 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

Druhá polovina září 2014 bude druhá členská schůze sdružení FIT-ILCO, program a termín bude upřesněn

 

4.10.2014 - v sobotu ožije historická budova Betlémská kaple světelnou a hudební projekcí. Tato unikátní multimediální show nese název Betlémská Odyssea - Video mapping. Na Betlémském náměstí budou k vidění speciální efekty, oživené historické fresky a oratorium skladatele Miroslava Vobořila. Promítání bude od 20,00 hod v půlhodinových intervalech do 23,00 hod. Zájemci o společné shlédnutí - sraz v 19,45 u vchodu k Betlémské kapli.

6.10.2014 - přednáška v Informačním a poradenském centru (Karlínské nám.12, místnost 509) od 16,15 hod na téma "Střevům je třeba věnovat pozornost"

7.10.2014 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

 

3.11.2014 - přednáška v Informačním a poradenském centru (Karlínské nám.12, místnost 509) od 16,15 hod na téma "Proč se máme starat o svá střeva"

4.11.2014 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

20.11.2014 - korálkování v kanceláři, kromě "Andělíčků" si v kanceláři klubu vytvoříme ozdobný stojánek na čajovou svíčku. Korálky a malé občerstvení je zajištěno, vede Milena a Olina

21.11. - 22.11.2014 - proběhne od 16,00 hod v hotelu Olympik v Praze 8, Sokolovská 615/138 Závěrečná konference k projektu Českého ILCO "Život bez omezení". Prosíme členy FIT-ILCO o pomoc při organizačním zajištění. Zájemci, hlaste se na adresu predseda@ilco.cz, tel.777 431 953. Součástí konference bude promítání filmu Klauni (v hlavní roli Oldřich Kaiser ztvárňuje stomika) večer cca od 19,00 hod. Členy FIT-ILCO zveme na promítání, zájemci, hlaste se Evě Plaché na tel.732 120 659 nebo evaplacha@atlas.cz. Přihlášeným upřesníme čas promítání. V průběhu konference bude pokřtěna kniha "Ať žijí stomici", kmotry budou B.Hybner, O.Kaiser a J.Lábus. K hotelu se dostanete metrem B, stanice Invalidovna nebo tramvají 8,3 zastávka Invalidovna, pěšky pak cca 3 min. Do konferenčního centra je vstup z boku budovy.

29.11.2014 - vánoční setkání v Domově Sue Ryder od 14,00 hod, s občerstvením, hudbou a tombolou

 

2.12.2014 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

 

 

Činnost sdružení v roce 2013

 

8.1.2013 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod

 

4.2.2013 - zasedání LPR

4.2.2013 - přednáška v Informačním a poradenském centru (Karlínské nám.12, místnost 509) od 16.15 hod na téma "Jak se žije se stomií"

5.2.2013 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

 

5.3.2013 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

14.3.2013 - první členská schůze sdružení FIT-ILCO se konala od 14,30 hod.v restauračním zařízení Domova Sue Ryder, Michelská 1, Praha 4.

 

2.4.2013 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

8.4.2013 - přednáška v Informačním a poradenském centru (Karlínské nám.12, místnost 509) od 16.15 hod na téma "O sdruženích stomiků"

12.4.2013 - oslava 20 let sdružení FIT-ILCO se koná v restauraci Nebozízek na Petříně od 16 hod v "Zimní zahradě". Při slavnostní večeři jsme se seznámili s 20tiletou činností sdružení a činností FIT-ILCO v současnosti. Pozváni byli i hosté ze spřátelených klubů i ze zahraničí.

26.a 27.4.2013 - konference Evropské dny kolorektálního karcinomu v Brně. Zúčastnilo se 10 členů z FIT-ILCO. Téma konference bylo věnováno adresnému zvaní na preventivní prohlídky. Partnerem konference bylo České ILCO. Na konferenci byl prostor pro neformální setkávání pacientů s lékaři. Kdo se účastnil, nelitoval. Vyslechl zajímavé přednášky, setkal se s odborníky, měl možnost zúčastnit se diskuze. České ILCO uhradlo 10 členům FIT-ILCO náklady na cestu a pobyt.


1.5.2013 - prvomájový výlet opět do okolí Ořecha, počasí nebylo příliš příznivé, ale zvládli jsme krátkou procházku a pak následovalo příjemné posezení na zahrádce s malým občerstvením u naší členky Jitky.

7.5.2013 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

15.5.2013 - Děkujeme všem, kteří přišli prodávat kvítky měsíčku v rámci Květinového dne. Osvědčené dvojice prodejců i všechny ostatní dobrovolníky pomohli dobré věci. Tento rok věnovala LPR prevenci rakoviny tlustého střeva. Propagaci prevence se dlouhodobě věnujeme a pomáháme s osvětou. Získané peníze byly využity především jako finanční příspěvek na akce, které pořádáme pro naše členy.

23.5.2013 - poděkování účastníkům Květinového dne - pozvali jsme všechny naše prodejce květinek na akci Motivační kavárna - příjemné posezení v restauraci Grosseto na Palackého nábřeží na lodi s krásným výhledem na Pražský hrad, při kávě a sladkém zákusku.

 

3.6.2013 - přednáška v Informačním a poradenském centru (Karlínské nám.12, místnost 509) od 16.15 hod na téma "Mýty o stomiích"

4.6.2013 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1 od 15,30 hod.

16.6.-21.6.2013 - klub stomiků ILCO Příbram nabídl rekondiční a ozdravný pobyt ve Zdíkově na Šumavě (5 km od Vimperka). Ubytování ve dvoulůžkových a trojlůžkových pokojích, plná penze (kontinentální snídaně, oběd - předkrm, hlavní chod, dezert, večeře - hlavní chod, dezert. Krásné prostředí, v okolí možnosti výletů, možnost prohlídky okolí s průvodcem. Příspěvky na tuto rekondici byly poskytnuty pouze aktivním členům FIT-ILCO podle výsledku hospodaření klubu, výsledku grantového řízení a květinového dne.

 

20.7.2013 - výlet do Tomic, kam nás pozvala na chalupu naše členka Olina. Doprava vlakem, procházka polní cestou cca 1,5 km do Tomic, kde jsme se občerstvili. Počasí nám vyšlo, stejně jako plánovaná návštěva Babišovy ekofarmy Čapí hnízdo - cca 0,5 km. Cesta zpět vlakem.

 

 

23.8.-30.8.2013 - rekondice Vlachovice - se konala v obci Tři Studně - penzion Sykovec. Je to zajímavá stavba od ing. arch. Jana Hirda Pokorného u nejvýše položeného rybníka Sykovec (734 m.n.m). Ubytování bylo výborné. Kuchař nám výborně uvařil a vyšel vstříc i dietářům. Pan provozní a servírka Kristýnka nás mile obsloužili a večer pro nás uspořádali hudební osobní produkci na kytaru se zpěvem – v čele s panem ředitelem.
Přes vysokou nadmořskou výšku penzionu jsme měli celkem slušné počasí, vhodné na turistiku. Viděli jsme několik zajímavých míst: ve Třech Studních  vilu, kde žila komponistka a dirigentka Vítěslava Kaprálová (Vitulka), pobýval zde i skladatel Bohuslav Martinů, studánky Barborku a Vitulku, krásné plastiky Michala Olšiaka ze Žďáru, rybníky Sykovec a Medlov. Navštívili jsme také Žďár nad Sázavou - Zelenou horu, Nové Město na Moravě a podnikali turistické výlety po okolí.
Navštívila nás stomasestra z nemocnice Na Bulovce, od které jsme načerpali nové informace. Některým z nás poradila, jak řešit stávající problémy se stomií.
Zástupce firmy Dansac předvedl jejich pomůcky a zájemcům přislíbil vzorky.
Náhodné setkání Věry Chladové s panem Kaprálem (bratrancem Vitulky) nás obohatilo jeho vyprávěním o Vítěslavě Kaprálové.
Zajímavou přednáškou o českém pivovarnictví nás upoutal člen FIT-ILCO pan Miloslav Pařík, též nás pobavil svými aktuálními básničkami.
Velmi přínosná byla beseda a anketa s ing. Marií Ředinovou - předsedkyní Českého ILCO a FIT-ILCO na závěr rekondice.
Zbývá nám jen poděkovat vedoucímu rekondice Fr. Plecháčovi za organizaci jejího hladkého průběhu, členům výboru za její zajištění a ing. Olině Voříškové za zajištění grantu od Magistrátu hl. m. Prahy. Všichni odjíždíme spokojeni a těšíme se na příští setkání.                                                                         Marta  a Věra

 

3.9.2013 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1

27.9.2013 – zajistila firma Convatec ve spolupráci s plzeňským Golf klubem zdravotně a tělesně postižených setkání  v golfovém klubu Líšnice jednodenní  golfovou akademii pro členy FIT-ILCO. Zúčastnilo se nás sedm a určitě nikdo tohoto rozhodnutí nelitoval.

V období měsíce září a října se konala Putovní výstava Ligy proti rakovině Praha  s názvem Každý svého zdraví strůjcem, která navštívila osm měst.

Členové FIT-ILCO  informovali o prevenci onemocnění ve stánku v Praze, Kolíně, Mladé Boleslavi a Poděbradech

 

1.10.2013 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1

 

5.11.2013 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1

21.11.2013 jsme v kanceláři vyráběli korálkové ozdoby – andělíčky, které věnujeme jako poděkování našim sponzorům a všem, kteří pomáhají našemu sdružení FIT-ILCO.

30.11.2013 - slavnostní vánoční schůzka členů klubu s hudbou, občerstvením a tombolou

Konala se stejně jako loni v Domově Sue Ryder v Michelské 1/7, Praha 4 od 14,00 do 18,00 hod.

 

3.12.2013 - setkání v Cafe Therapy ve Školské 30, Praha 1

 

Činnost sdružení v roce 2012

 

 

19.3.2012 - první letošní členská schůze v Podskalské ul. Vyslechli jsme si zprávu předsedy a členů výboru o činnosti v roce 2011, zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise. Tato schůze byla volební, do vedení sdružení byli nominováni Ing.Ředinová, M.Hroník, Ing.Voříšková, J.Srpová, M.Veselá, K.Nespěšná, M.Křivánková, A.Křepínská a M.Švestková. Jmenovaní nominaci přijali a byli jednomyslně zvoleni členskou schůzí. Do revizní komise byli nominovány Ing.Plachá, J.Školníková a J.Orechovská. Jmenované nominaci přijaly a byly zvoleny jednomyslně. Byli jsme seznámeni s plánem činnosti sdružení v roce 2012. Účastníci schůze byli dále vyzváni k aktivní účasti na akcích pro veřejnost - Den sociálních služeb Prahy 2 (nám.Míru, Praha 2) a NGO MARKET (Národní technická knihovna Praha 6). Byla probrána organizace Květinového dne (16.května) a všichni členové FIT-ILCO byli požádáni, aby se prodeje zúčastnili, protože to možná bude jediná možnost, jak zajistit finance na provoz sdružení. Byli pozváni zástupci firmy Coloplast, aby nás seznámili s novinkami v oblasti stomických pomůcek. Ing. Ředinová zodpověděla dotazy ohledně změny úhradového systému stomických pomůcek. Byli jsme informováni o odborné akci - Evropský den CRC (kolorektální karcinom), prevence a screening, která bude 4.a 5.5.2012 v Brně a které z FIT-ILCO se zúčastní Ing.Ředinová, Ing.Plachá, V.Chladová,J.Školníková, M.Křivánková, Ptáčková. Byli jsme seznámeni s finančními příspěvky, které poskytne FIT-ILCO svým členům na pořádané akce. Byli jsme pozváni na slavnostní akce, které budou uspořádány k Světovému dni stomiků - 28.9. 2012 Poděbrady a k 20 letům od založení Českého ILCO - 20.10.2012 Praha - Pacientská konference s mezinárodní účastí. Pan Pařík přednesl báseň o jaru. Poblahopřáli jsme A.Křepínské k významnému životnímu jubileu a přítomným Pepíkům k svátku. Schůze se zúčastnilo 55 členů FIT-ILCO.

Oli

 

15.3.2012 - slavnostní vyhlášení Ceny "MOSTY" , která je každoročně udělována lidem za mimořádnou aktivitu ve prospěch zdravotně postižených

V Top hotelu v Praze 4 bylo slavnostní vyhlášení soutěže, kterou organizuje a vyhlašuje Národní rada zdravotně postižených, kde v kategorii IV. Zvláštní cena byla nominována mezi 5 oceněných naše předsedkyně Ing. Marie Ředinová. Byla oceněna za svou dlouholetou snahu o odtabuizování tématu "stomie", za informování laické i odborné veřejnosti o potřebách stomiků, o nelehkém životě se stomií, o záchranné síti stomických klubů, o založení Informačního a poradenského centra pro stomiky a lidi s onemocněním střev a v neposlední řadě za příkladnou osobní dobrovolnickou činnost pro nové stomiky. Za tím vším se skrývá její vytrvalé úsilí a nekončící boj s větrnými mlýny zákonů ve věci prosazování práv a zájmů stomiků. Patronkou soutěže byla Livia Klausová, se kterou se Ing. Ředinová setkala a při slavnostním předávání ocenění zviditelnila naši problematiku. Maruško blahopřejeme!!!!

Fotografie z  ceny „MOSTY“ jsou uloženy v galerii na  picasaweb.google.com/I.Navrátilík

Eva, Oli

 

6.3.2012 - Therapy café - Probírali jsme opět hlavně změny v úhradovém systému stomických pomůcek (příloha C zákona č.369/2011 Sb.), který začne platit od 1.dubna 2012. Druhým hlavním tématem byly rekondice a výlety, které pořádá naše sdružení i ty, které nám nabízí spřátelené kluby stomiků.

Oli

 

7.2.2012 - Therapy café - pravidelné schůzky se zúčastnilo 10 osob. Hlavním tématem pravidelné schůzky byly obavy o zajištění dostatečného množství stomických pomůcek pro stomiky. Naše předsedkyně M.Ředinová nás ujistila, že po komplikovaných jednáních mezi pojišťovnou, organizací stomických sester, Českým ILCO a výrobci pomůcek došlo k úpravám měsíčních limitů u všech stomických sáčků a podložek - limity množstevní i finanční tak, aby i nadále byly plně hrazené pojišťovnou a bez doplatku. Pouze některé příslušenství potřebné ke každodenní péči o stomie bude podléhat schválení revizním lékařem.

Oli

 

3.1.2012 - Therapy café - pravidelné schůzky se zúčastnilo 8 osob. Popovídali jsme si o tom, jak jsme strávili Vánoce i Silvestr, ale hlavně jsme se zabývali plánem činnosti sdružení v příštím roce. Naše předsedkyně paní Ředinová nás seznámila se změnou jména našeho sdružení, se změnou jeho sídla a telefonního čísla do kanceláře. Probrali jsme problémy s držením podložek i s nedostatečnou funkčností filtrů sáčků. Schůzky se zúčastnila i stomička z USA, vzájemně jsem se seznámili s úrovní péče o stomiky v obou našich zemích a s množstvím pomůcek a příslušenství, které stomikům poskytují zdravotní pojišťovny.

Oli

 

 

Činnost sdružení v roce 2011


10.12.2011 - Děkovná kavárna - prodejci kytiček LPR se sešli v Grand café na Staroměstském náměstí na kávě a zákusku. Vedení sdružení jim tímto chtělo poděkovat za výraznou pomoc při zajištění finančních prostředků potřebných pro fungování FIT-ILCO.

Oli

 

6.12.2011 - Therapy café - pravidelné schůzky v Praze 1, Školská 30.

 

sobota 26.11.2011 - slavnostní vánoční schůzka členů klubu s hudbou, občerstvením a tombolou

Konala se stejně jako loni v Domově Sue Ryder v Michelské 1/7, Praha 4 od 14,00 do 18,00 hod.


 

úterý 15.11.2011 - pravidelné procházky s průvodkyní Hedvikou - kostel sv.Mikuláše
Společná komentovaná prohlídka jedné z nejúžasnějších barokních staveb - kostela svatého Mikuláše na Malostranském náměstí v Praze. Kostel sv. Mikuláše byl postaven nejvýznamnějšími pražskými architekty a vyniká nejen architekturou, ale i jeho vnitřní výzdoba patří určitě ke skvostům barokního umění. Byl postaven v letech 1704-1755 na místě, kde původně stál gotický kostel ze 13.století zasvěcený taktéž Mikuláši z Myry. Chrám je situován v nároží komplexu budov bývalé jezuitské malostranské koleje. Patrové průčelí chrámu je široce rozložené a nezvykle zvlněné, patro je zdobeno balustrádou a ukončeno štítovým nástavcem. Chrám vyniká nejenom architekturou, ale i výzdobou. Upoutají nás především nástropní fresky v lodi a v 70 m vysoké kupoli. Interiér je zdoben sochami Františka Ignáce Platzera a závěsnými obrazy pašijového cyklu od Karla Škréty a řadou dalších maleb.

Na věži kostela v minulosti drželi službu hlásní, kteří měli za úkol hlásit případné požáry či blížícího se nepřítele.

 

úterý 1.11.2011 - Therapy café - pravidelná schůzka od 15,30 v Praze 1, Školská 30. Hlavním tématem byla příprava slavnostní vánoční schůzky.

 

18.10.2011 - sněm Ligy proti rakovině - proběhl v Lékařském domě v Sokolské 31, v Praze 2. Přišli jsme si poslechnout přednášku naší předsedkyně Marušky Ředinové Mýty o stomiích a zúčastnili se předání ocenění LPR našim 2 členům za dlouholetou práci.

 

úterý 18.10.1011 - pravidelné procházky s průvodkyní Hedvikou - Klášter Na Slovanech
Klášter benediktinů zvaný Na Slovanech nebo Emauzy je pro všechny známým pojmem. Jedná se o jednu z mnoha fundací krále a pozdějšího císaře Karla IV. Klášter měl a dodnes má trochu výjimečné místo v našich dějinách a umění. Za patrony klášterního kostela si Karel IV. kromě Panny Marie zvolil také české patrony svatého Vojtěcha, Prokopa a Cyrila a Metoděje. Myslel tím nejen na politiku směřující na Východ, ale i na smělé plány, které by mohly vyvrcholit sjednocením církve řecké a římské. Do kláštera pozval mnichy z Balkánu, kteří měli dovoleno sloužit římskou liturgii ve staroslověnském jazyce. Své plány nemohl císař uskutečnit, ale jeho zásluhou stál v Praze benediktinský klášter se slovanskou liturgií. Klášter fungoval i v době husitské , kdy unikl vyplenění. Husité jej v roce 1419 převzali a jako v jediném českém klášteře se zde praktikovalo přijímání podobojí, a to až do roku 1589. Začátkem 17.století byl klášter obnoven jako katolický, přišli tam benediktini z katalánského kláštera Montserrat, které vystřídali benediktinští mniši z kláštera v Beuronu v Německu. Po roce 1919 byl klášter krátce v majetku hudební konzervatoře. O rok později se beuronští benediktini vrátili a obnovili slovanskou liturgii. V roce 1942 gestapo mnichy vyhnalo a klášter sloužil jako vojenský lazaret. Při spojeneckém náletu na Prahu 14.2.1945 byla poničena budova kostela a klenby klášterní budovy, opravy proběhly v 1. polovině 50. let. V roce 1950 byl klášter zestátněn a připadl Československá akademii věd. Část řeholníků tehdy odešla do Itálie. Po roce 1989 získalo zpět budovy kláštera i kostel Benediktinské opatství v Emauzích. V ambitu kláštera jsou dochovány gotické fresky, kostel je vyzdoben v beuronském stylu.

Oli

 

11.10.2011 - proběhla třetí letošní členská schůze v aule Střední školy v Podskalské. Naše předsedkyně M.Ředinová nám pověděla co chystá České ILCO do konce letošního roku a v roce příštím a pozvala nás na akce spřátelených klubů. M.Švestková nás seznámila s plánovanými aktivitami sdružení FIT-ILCO do konce roku a v příštím roce, široce se zmínila o připravované rekondici ve Štúrovcích. M.Ředinová nás informovala o novele zákona č. 48/1997 Sb. týkající se úhrad stomických pomůcek. O.Voříšková vyzvala zájemce o procházky Prahou s profesionální průvodkyní Hedvikou, aby se akcí účastnili. Chodí čím dále méně lidí, proto počet procházek musí omezit, což je škoda, protože jsou dobře připravené a zajímavé. Navštívily nás zástupkyně výrobce stomických pomůcek firmy Lipoelastic, představily nám novinky ve jejich sortimentu a stomasestra N.Kubíková proslovila přednášku o ošetřování stomií - Praktické informace k hygieně stomií. Na závěr setkání s Lipoelastikem proběhla tombola a každý dostal kávu s vynikající severomoravskou specialitou - koláč "frgále", který nám zástupkyně firmy z Moravy přivezly.

olina

 

12.10.2011 - klub stomiků z Příbrami nás připravil na výlet s průvodcem na Svatou horu a památník Vojna.

 

20.9.2011 - pravidelné procházky s průvodkyní Hedvikou - Secesní Karlín
Zajímavou a krásnou secesní architekturu nabídla právě tato pražská čtvrť, která se táhne od Invalidovny ke Karlínskému náměstí, seznámili jsme se s historií spojenou s vývojem a výstavbou Karlína. Od Invalidovny jsme prošli Kaizlovými sady k secesnímu Národnímu domu a pak ulicemi kolem Lyčkova náměstí ke škole, kdysi jedné z nejmodernějších v rakousko-uherské monarchii, prohlédli jsme si různé kuriozity a stavby, které se rekonstruují pro nový účel - např. nestandardní byty. I této vycházky se zúčastnilo málo zájemců, jen 5, což nás nutí uvažovat o omezení a možná i zrušení těchto akcí. A to by bylo škoda.

Olina

8.9.-11.9.2011 - pořádal klub Karlovy Vary čtyřdenní rekondice v Karlových Varech a okolí. Z našeho klubu se akce zúčastnilo 12 členů a jejich rodinných příslušníků. Ubytování bylo zajištěno, stejně jako loni, v penzionu Fan v Bohaticích (část Karlových Varů), které jsou s centrem spojeny městským autobusem číslo 5 jedoucím ze stanice Tržnice do Bohatic přibližně 15 minut.

Program byl dosti nabitý, zajímavý, počasí velmi proměnné, zpočátku chladno až deštivo, v neděli byl krásný, až horký, slunečný den. Po příjezdu jsme se ubytovali a po společném obědě následovala prohlídka Karlových Varů a Vánočního zámečku. Druhý den jsme jeli na zámek Chýše, do pivovaru Lažany a na zámek Manětín. Třetí den jsme si prohlédli Cheb, město i hrad, Bernardův statek a krátce i Františkovy Lázně, večer následovala společná večeře s členy karlovarského klubu a posezení v pizzerii v Bohaticích s hudbou. Na čtvrtý den byla naplánovaná prohlídka zámku Loket a odjezd domů.

Děkujeme karlovarskému klubu, zvláště pak panu Janu Potužákovi za skvěle připravený pobyt ve Varech.

Olina

 

20.8. do 27.8.2011 - rekondice v Pardubicích. Původně jsme připravovali rekondici v Lázních Bohdanči, ale zamluvený hotel zkrachoval. Museli jsme hledat hotel ve stejné finanční relaci a ve stejný čas. Našli jsme hotel Staré časy v Pardubicích. Museli jsme ale o den posunout termín rekondice. Nevím, jestli to byl dostatečný důvod pro to, aby svou účast odvolalo tolik přihlášených. Mrzí mne, že jsme museli obvolávat další členy klubu, původně nepřihlášené náhradníky, a žádat je, aby na rekondici jeli.

Rekondici jsem připravovala spolu s Milenou, takže je to trošku samochvála, ale myslím, že se velmi povedla. Penzion byl příjemný, pokoje velké, nově zařízené, jídlo velmi chutné. Penzion byl jen několik minut chůze od vlakového nádraží a to umožnilo připravit bohatý program. Každý den jsme někde byli - v Chrudimi, Bohdanči, ve Slatiňanech, na Kunětické hoře, v zámku a hradu, v muzeu, na náměstí i v parku. Nejdůkladněji jsme si prohlédli Pardubice, obzvlášť posezení na Pernštýnském náměstí bylo příjemné, proto i časté. Měli jsme i odborný program - byla s námi stomasestra z Motola, naše členka paní Irena Krbová, která měla nejen velmi zajímavou odbornou přednášku, ale také velmi ochotně konzultovala problémy účastníků, společně i soukromě, a mohu říci, že téměř každý se na něco zeptal. Navštívily nás i zástupkyně firem s pomůckami a jejich přednášky nás též nadchly. Počasí bylo až příliš povedené, bylo vedro, tak jsme se byli koupat, na koupališti, v bazénu, ale nejpříjemnější bylo plavání v přírodě, v bývalém lomu na písek. Společný pobyt nás nabil energií a nadlouho zahnal chmury a obavy ze "zlobení našich stomií".

Olina

 

30. 7. 2011 - výlet do Jílového se z důvodu deštivého počasí neuskutečnil, sešly se pouze pořadatelky Olina s Milenou a nad kávou podebatovaly o variantách přípravy dalších akcí

 

23.6.-26.6.2011 - školení dobrovolníků v Radvánovicích u Turnova. Ubytování s polopenzí i školící místnost byly zajištěny v penzionu U Marušky v Radvánovicích. Školení vedly členky sdružení Amélie a Gaudie, Olina Voříšková z FIT-ILCO připravila vyhodnocení přínosů školení metodou "grassroots". Učili jsme se také relaxaci, přínos chození s hůlkami - nordic walking - nám vysvětlila a chození prakticky předvedla paní Jana Preislerová.

Olina

 

21.6.2011 - setkání členů FIT-ILCO na greenu jsme měli domluvené s panem Boučkem, naším členem, který je vášnivým hráčem golfu. Mnohé od prohlídky golfového hřiště odradil déšť, sešli jsme se nakonec jen 4. Pan Bouček nás zavedl na golfové hřiště v Motole, aby nás seznámil s krásou tohoto sportu. Kvůli nepřízni počasí jsme se nejprve zahřáli čajem v příjemné hospůdce na vršku golfového hřiště. Zde nás pan Štrougal seznámil s historií této hry i golfového hřiště v Motole. Po hodině se počasí mírně umoudřilo, a tak jsme si šli vyzkoušet hru přímo na hřiště. Vyzkoušeli jsme si odpaly, patování na greenu a další. Pan Bouček by rád poznal další stomiky-golfisty. Zájemci kontaktujte nás na tel. 728 870 963 nebo 605 298 425.

Milena

 

19.6.-20.6.2011 - nás pozval klub Příbram na grilování. Od Kulturního domu v Příbrami jsme odjeli do Liškova mlýna u Orlické přehrady, kde jsme se ubytovali, společně naobědvali a potom byl plánovaný výlet do okolí. Z důvodu nevlídného počasí výlet vyšel až druhý den, ale v restauraci u dobrůtek nám bylo dobře. Na večer pak bylo v Liškově mlýně připraveno grilování. Grilovaly se párečky, klobásky i uzené maso. Sešlo se nás asi 50 z různých klubů stomiků, vzájemně jsme se informovali o činnostech jednotlivých klubů, povídali si a večer zpívali a tančili u řízné dechovky. Pozvaná firma Lipoelastic připravila zajímavou prezentaci svých pomůcek. Moc hezky jsme si to užili, členové FIT-ILCO děkují za přípravu Mílovi Bernardovi a Příbramákům.

Milena

 

16.6.2011 jsme měli naplánovanou vycházku s názvem Upovídané staropražské fasády. Bohužel nám náš záměr zhatili pracovníci Dopravních podniků svou stávkou. Zajímavou vycházku přeložíme na duben příštího roku.

 

21.-28.5.2011 - rekoncice Českého ILCO v Chlumu u Třeboně, kterou pořádal náš pražský klub FIT-ILCO.

Koncem května strávilo 30 stomiků překrásný slunečný týden v penzionu Hejtman na břehu stejnojmenného rybníka. Přítomni byli stomici z Karlových Varů, Českých Budějovic, Prahy, Brna a z dalších měst. Věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším stomikem byl víc než 50 let, ale všichni jsme se dobře bavili. Ti, co měli dost sil a elánu, jezdili po okolí na kole, jiní chodili pěšky, další dělali autovýlety. Bylo i poučení. Od místního kronikáře jsme se dozvěděli o počátcích rybníkářství v kraji, historii místního zámku i zajímavosti ze současnosti. Chlum nabídl k procházce Křížovou cestu vedoucí k poutnímu kostelu Nanebevzetí panny Marie, byli jsme i na prohlídce kostela pořádané v rámci akce Noc kostelů. Zajímavá byla i přednáška paní Urbanové z firmy Sabrix, která od ledna 2011 dodává do ČR stomické pomůcky SALTS. Zádumčiný rybník Hejtman zval k podvečerním toulkám. Velmi příjemná byla procházka rozlehlým zámeckým parkem, která obyčejně končila v blízké cukrárně. Dortíčky i kávu měli výbornou. Také vesnička Staňkov s široko-daleko známým hostincem U sumce, vyhlášeným svými rybími specialitami, byla nedaleko. Týden uběhl a my máme mnoho hezkých vzpomínek a nové přátele. Pojeďte příště s námi. Dík patří Evě a Františkovi, kteří rekondiční pobyt vedli.

 

19.5.2011 - v rámci pravidelných procházek jsme se seznámili s funkcionalizmem na Babě. Ve světě jsou jen čtyři podobné lokality. V roce 1993 vyhlásila Praha tuto oblast památkovou zónou. Podívali jsme se blíže na úžasné stavby našich nejvýznamnějších architektů počátku 20.století. Škoda jen, že se nás sešlo jen 5, ačkoliv byl nádherný slunečný den a vycházka měla velmi zajímavé téma.

 

11.5.2011 - Květinový den - Květinového dne se aktivně zúčastnilo 18 členů klubu a prodávali jsme žluté květy měsíčku lékařského jako symbolu boje proti rakovině. Děkujeme všem prodávajícím, zejména však paní Jitce Srpové za vynikající přípravu a zprostředkování celé akce pro klub.

 

5.5.2011 - Therapy café - pravidelná schůzka stomiků z klubu FIT-ILCO.

 

1.5.2011 - Výlet z Ořecha na Zmrzlík za huculy

Na letošního 1.května jsme připravili půldenní výlet členů klubu stomiků FIT-ILCO na farmu huculů do Zmrzlíka. Podobné akce se musí připravovat minimálně čtvrt roku předem, abychom měli možnost na ně případné účastníky pozvat. Předávat informace členům klubu se nejlépe daří ve čtvrtletní periodě - ve Zpravodaji a při pravidelné čtvrtletní schůzi klubu. Naše webové stránky bohužel sledují jen málokteří z nás.

Problémem není samotná příprava výletu, ale počasí v době jeho konání. To bohužel ovlivnit nedokážeme. Proto se většinou snažíme připravit "suchou" a "mokrou" variantu výletu.

Letošní počasí vypadalo dosti beznadějně, ještě dopoledne pršelo a bylo zataženo. Kolem poledne se objevilo sluníčko, vyjasnila se obloha a zbytek dne byl nádherný. Snad proto se výletu účastnilo jen 9 členů klubu. Po krátkém zastavení v Ořechu u naší členky Jitky, která nás pozvala na svou zahradu, jsme vyrazili příjemnou procházkou alejí rozkvetlých ovocných stromů na farmu huculů do Zmrzlíku. Tam nás už očekávala paní Mgr.Lenka Sobotková, dcera našeho člena pana Sobotky, která se ujala průvodcovství. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o historii horských koní huculů, o práci nadšenců v 70. letech minulého století, díky nimž byl tento druh koně zachráněn. Ani dnes není jednoduché podobné farmy provozovat, stát této dobročinnosti bohužel příliš nepřeje.

Huculský kůň je přímým potomkem divokého koně evropského - tarpana. V roce 1972 na celé planetě zbývalo již asi jen 300 čistokrevných huculských koní. V tomto roce skupinka mladých nadšenců při založila organizaci TIS (Svaz pro ochranu přírody a krajiny) Hucul Club - sdružení pro záchranu huculského koně. Za cíl si toto sdružení dobrovolníků a nadšenců vytklo huculského koně zachránit a najít mu nové uplatnění v moderním světě.

Ze skromných začátků s 5 plemennými koňmi v roce 1972 se Hucul Club rozrostl až na více než 100 koní, k dnešnímu dni chová 60 čistokrevných huculských koní s velmi kvalitní genetickou výbavou a odchoval za dobu své existence více než 230 hříbat. Stal se průkopníkem světové záchrany huculského koně, pomohl prosadit zařazení huculského koně do chráněného geofondu FAO. Pro hucula nalezl uplatnění v oblasti výchovy člověka ve vztahu k přírodě, v hipoterapii (zejména v oblasti ortopedických poruch a následků dětské mozkové obrny), v jezdecké turistice a v terénním a vytrvalostním jezdectví. Ve všech těchto oblastech se huculský kůň pro svou odolnost, vytrvalost a skromnost a přátelskou povahu výborně osvědčil.

Prohlédli jsme si celou farmu - stáje i pastviny, pohladili jsme si tato nádherná zvířata. Celé naší zajímavé prohlídky se zúčastnil a naši průvodkyni doplnil o mnohé zajímavé informace pan Otakar Leiský, který stál u zrodu akce na záchranu huculského koně.

Po návratu do Ořecha pro nás připravila Jitka velmi příjemné posezení na sluníčku v závětří své zahrady s chutným občerstvením (i při psaní této zprávy se mi zas sbíhají sliny na oblíbené buřty na černém pivě a kávu se zákuskem).

Výlet za huculy do Zmrzlíku se velmi povedl. Chtěli bychom tímto poděkovat paní Lence Sobotkové a panu Otakaru Leiskému za umožnění prohlídky, za příjemné průvodcovství, mnoho zajímavých informací a za krásné nedělní odpoledne. Přejeme jim spoustu sil a energie, aby vydrželi i nadále ve svém záslužném díle.

Zapsala a na další připravovaný výlet vás zve Olina

 

29.4.2011 - NGO market - veletrh neziskových organizací pořádaný v Technické knihovně v Dejvicích. Na veletrhu jsme prezentovali nabídku činnosti našeho klubu. I tentokrát jsme se setkali se zájmem o naše aktivity a byli osloveni několika zájemci o naši pomoc.

 

21.4.2011 - Procházka Prahou s průvodkyní Hedvikou - tentokrát jsme se seznámili s historií vzniku Ořechovky. V krásném slunečném dni jsme se prošli prvním zahradním městem u nás, dozvěděli jsme se o urbanistickém řešení této části Prahy, o původu jejího jména a o některých současných i minulých významných obyvatelích této známé městské části Prahy 6, prohlédli si vily kulturních a uměleckých osobností začátku 20.století, rozkvetlé zahrady, ulice i náměstí.

 

7.4.2011 - Therapy café - pravidelná schůzka. Sešli jsme se v přední části kavárny, protože salonek byl zadán. Bude to i celé další období, proto jsme se rozhodli přeložit naše pravidelné setkávání od září na první úterý v měsíci. Hlavní náplní naší schůzky bylo seznámení s plánovaným programem klubu, který je připravován na nejbližší dobu. Dozvěděli jsme se také, že rekondice na konci srpna bude muset být přeložena do Pardubic, protože hotel v Bohdanči, kde jsme měli zamluvené ubytování, nebude v provozu.

 

17.3.2011 - v rámci pravidelných procházek jsme si prohlédli Bílkovu vilu. Tuto vilu si podle vlastního návrhu nechal v roce 1911 postavit sochař, malíř a grafik František Bílek. Ve vile jsou nainstalována Bílkova díla, takže si jsme se dozvěděli i o tvorbě a o životě tohoto výjimečného umělce.

 

3.3.2011 - Therapy café - pravidelná schůzky od 15,30 hod.

 

3.2.2011 - Therapy café - pravidelná schůzky od 15,30 hod.

 

6.1.2011 - Therapy café - pravidelná schůzky od 15,30 hod.

 

 

Činnost sdružení v roce 2010

 

2.12.2010 - Therapy café - pravidelné schůzky od 15,30 hod. Praha 1, Školská 30. Spojení tramvají 3,9,14,24, stanice Vodičkova. Školská je kolmá na Vodičkovu ulici. Přijďte si popovídat! Zveme i nečleny FIT-ILCO, kterých se nějak týká naše problematika.

 

27.11.2010 - poslední letošní schůze - Vánoční schůzka s občerstvením, programem a tombolou - pořádaná v sále Domova Sue Ryder.

Chci Vám napsat pár řádků o letošní vánoční členské schůzi, která byla podle mého mínění i ohlasu dalších účastníků velmi zdařilá. Proběhla v restauraci Domova pro seniory Sue Ryder v Michli. Tyto řádky píši také pro ty, kteří se nemohli zúčastnit. Členové výboru našli tyto nové prostory, které jsou moc hezké, přiměřeně velké a i dopravně velmi dobře přístupné. Pronájem prostoru je také finančně příznivý. Restaurace se nachází v přízemí v proskleném atriu objektu, což je vhodné pro naše členy, kteří mají problémy s chůzí. Z restaurace je výhled do parkově upraveného dvora, který byl v době konání schůzky zasněžený a ozdobený smrk umocňoval atmosféru vánočního odpoledne. Na členské schůzi se sešlo přibližně 70 členů našeho sdružení.

Domov Sue Ryder je obecně prospěšná společnost. Jeho hlavní činností je poskytování sociálních služeb - domov pro seniory, denní stacionář a osobní asistence. Domov má pestrou historii, která začíná založením Sdružení Sue Ryder a pokračuje přes rozsáhlou rekonstrukci až k nabídce širokého spektra služeb nejen pro seniory. Samotné fungování a financování provozu Domova je malým zázrakem, na kterém se velkou měrou podílí profesionální tým, dobrovolníci a všichni přátelé a dárci.

V Domově Sue Ryder najdete i kulturní centrum s galerií, divadelním sálem, kaplí, Městskou knihovnou, restaurací a dobročinným obchodem Domova. Stojí za návštěvu s prohlídkou veřejných prostor, poslech koncertu nebo nákup v místním dobročinném bazaru.

Začátek vánoční schůze byl ve 14 hodin, k občerstvení byla podávaná káva, čaj, voda, dortíky a chlebíčky. Maruška Ředinová všechny přivítala, pohovořila o aktivitách klubu a hlavně i o tom, že se stala předsedkyní Českého ILCO, dále moderovala Evička Plachá, která přítomné seznámila s činností klubu v roce 2010, Milena Švestková informovala o vycházkách, výletech a rekondicích plánovaných na rok 2011. Poté nám průběžně hrála k poslechu i tanci country skupina Jadrzel. A v 16,30 začala všemi očekávaná tombola, kterou pod vedením Jitky Srpové připravili členové výboru.

Pak už se jenom jedlo, smálo, zpívalo, trochu tancovalo a radovalo. Navštívili nás i hosté ze spřáteleného klubu v Táboře, stomasestřička paní Krbová z Motola a zástupci firem ConvaTec, Dansac a Lipoelastic. Všem jsme poděkovali za pomoc a spolupráci korálkovými andělíčky, které vyrobily členky klubu.

Všechny tři přítomné firmy spolu s BBraunem nám na občerstvení přispěly, za což jim ještě jednou děkujeme. Poděkování patří i organizátorům akce z řad členů našeho sdružení.

Příští rok plánujeme pořádat vánoční setkání opět v těchto prostorech a opět chceme pozvat skupinu Jadrzel, protože jejich vystoupení se nám všem velmi líbilo.

Zdraví všem přeje Milena, leden 2011

 

18.11.2010 - Muzeum hl.m.Prahy - bohužel jsme se sešly jen tři, protože počasí bylo opravdu velmi nevlídné. Expozice o historii lidí žijících na území České republiky byla zajímavá, ale asi nebyla dostatečně přitažlivá, aby víc lidí překonalo nepřízeň počasí a přišlo. Naši členové jsou převážně vyššího věku a zdravotně postižení, a proto jejich účast na akcích počasí velmi ovlivňuje. To mě vede k úvaze o přehodnocení vhodnosti pozdně podzimních termínů našich procházek.

Olina

 

4.11.2010 - Therapy café - sešlo se nás asi 20, dobře jsme si popovídali a občerstvili se. Hlavním tématem této pravidelné, tentokrát pro mnoho z nás spíš pracovní, schůzky bylo plánované vánoční posezení, které připravujeme pro členy klubu.

 

21.10.2010 - Pražské průchody a pasáže - tento druh městských komunikací se vyvíjel od středověku, ve 20.století získal v Praze zcela specifickou podobu, odlišnou od jiných evropských měst. Viděli jsme pasáže různého stáří, pouhé průchody i luxusní nákupní centra, opět jsme zjistili, jak málo Prahu vlastně známe. Prohlédli jsme si i staré fotografie centra, všechny nás překvapilo, jak jsou různá místa propojená, a to nejen komunikačně. Na závěr jsme se zahřáli u horké kávy nebo svařáčku a popovídali si.

Olina

 

4.11.2010 - Therapy café - sešlo se nás asi 20, dobře jsme si popovídali a občerstvili se. Hlavním tématem této pravidelné, tentokrát pro mnoho z nás spíš pracovní, schůzky bylo plánované vánoční posezení, které připravujeme pro členy klubu.

 

Členská schůze - 23.9.2010

Třetí letošní členská schůze se konala ve čtvrtek 23. září v budově školy v Podskalské. Byli jsme podrobně informováni o školení dobrovolníků, které proběhlo v Karlových Varech, i o chystaném dalším školení v Praze. Tímto děkujeme společnosti T-Mobile za poskytnutí příspěvku, který uspořádání těchto potřebných školení umožnil. Dále jsme byli seznámeni s akcemi pořádanými spřátelenými kluby ještě v letošním roce a s akcemi chystanými na příští rok.

Navštívili nás další distributoři pomůcek - EAKIN a SABRIX, kteří nás seznámili se svým sortimentem, který doplňuje produkty již zavedených firem, největší zájem vzbudily přídržné kroužky. Na závěr vyzvala pokladnice přítomné, aby zaplatili včas členské příspěvky.

 

Rekondice v Karlových Varech - 13.až 18.9.2010

Na rekondici, kterou pořádali stomici z klubu z Karlových Varů v čele s panem Janem Potužákem, dorazilo 15 členů našeho pražského klubu a 7 členů z klubu ILCO v Příbrami.

Ubytování bylo zajištěno v garnihotelu FAN na okraji Karlových Varů s dobrým spojením MHD do centra města. Milí Karlovaráci nám připravili vskutku bohatý program. A pro ty, kteří s námi nebyli, trošku přiblížím.

Jediné, co nás zklamalo, bylo počasí a brzké vstávání (tedy pro mne "sovičku").

V pondělí, které bylo dnem příjezdu, pršelo a citelně se ochladilo oproti krásnému slunečnému víkendu. Po ubytování a získání základních informací s upřesněním programu prvního dne rekondice jsme měli první akci a tou byla exkurze do Becherovky. Vyslechli jsme si něco o historii Karlových Varů, o vzniku a výrobě Becherovky, prohlédli si sklepy, kde ten výtečný 13. léčivý pramen zraje a při shlédnutí propagačního filmu ochutnali nejen onen 13. pramen, ale ještě dva další výrobky firmy Becherovka, což se nám moc líbilo. Večer byla společná večeře v blízké řecké restauraci, kde jsme získali kompletní informace o programu přichystané rekondice, pochutnali si na svíčkové a vzájemně se seznámili.

V úterý byl naplánován výlet do Mariánských Lázní, kam jsem se moc těšila, ale opět nás zradilo počasí, poprchávalo. Proto jsme se po prohlídce Lesního pramene, krásných historických lázeňských budov, kolonády a zpívající fontány rádi skryli v městském muzeu. Zde jsme absolvovali poutavou prohlídku s výkladem o historii vzniku Mariánských Lázní, o známých osobnostech, které navštěvovaly lázně a hlavně o básníkovi J.W.Goetheovi. Pak byl rozchod, díky počasí jsme nezvládli cestu lanovkou k hotelu Krakonoš, ani prohlídku miniatur v parku Bohemia. Většinou jsme nebyli dostatečně oblečeni, tak jsme se museli zahřívat horkým čajem. Tak snad někdy příště.

Ve středu byl zajištěn výlet autobusem, asi se budu opakovat, ale prohlídka Oberwiessentahlu byla zas ve znamení deště, škoda. Ještěže druhá zastávka byla v Měděnci v hornické šachtě. Tam nepršelo. Prohlídka byla velmi zajímavá a poučná, dozvěděli jsme se, že Krušné hory se nazývají "krušné" podle způsobu těžby a ne podle těžkého života v nich, byli jsme seznámeni s historií hornictví v tomto regionu. Následovala zastávka v Klášterci nad Ohří, kde jsme si prohlédli zámek s nádhernou výstavou porcelánu a vyslechli si povídání o historii jeho výroby zde i v okolí.

Počasí ve čtvrtek k nám bylo již shovívavější, nepršelo, dokonce i vysvitlo sluníčko. Začala procházka po Karlových Varech. Od Tržnice, přes centrum k hotelu Thermal (místo filmových festivalů), přes Zítkovu kolonádu na Vřídelní kolonádu, kde jsme si dokonce prohlédli i podzemí, kde vznikají originální suvenýry z vřídlovce. Došli jsme k grandhotelu Pupp (opět známý z mezinárodního filmového festivalu). Pak jsme vyjeli lanovkou na rozhlednu Dianu a po výšlapu cca 150 schodů nás čekal nádherný výhled do kraje. Další cesta nás vedla k Jelenímu skoku, kde jsme se rozdělili a ti zdatnější z nás ještě šli na vyhlídku Karla IV. a ostatní přes Myslivnu k Ruskému kostelu, jehož prohlídka stála zato. A pak domů, jen již léčit bolavé nožky.

Pátek nás opět přivítal chladným počasím, ale nepršelo, a to je hlavní. Jelo se na zámek v Bečově nad Teplou. Prohlédli jsme si zpřístupnělé části interiéru zámku a pak již to nejhlavnější, jednu z nejvýznamnějších památek v České republice, relikviář sv. Maura. Příjemný průvodce nám podal vyčerpávající informace o této úžasné památce, již naše "české ručičky" nádherně zrestaurovaly. Poté odjezd do hotelu a přichystat se na společný večírek, který nám milí Karlovaráci připravili v restauraci U Kaštanu. Musím se zmínit o večeři, byla výborná. Šťouchané bramborky a řízek. Následovala tombola, u které jsme se dost nasmáli a pak se tančilo a zpívalo při živé hudbě. No, tančily převážně dámy a moc a moc se jim to líbilo. Musím to vědět, byla jsem jednou z nich.

Takže co závěrem? Bylo to moc fajn, děkujeme pánům Janu Potužákovi, Michalu Mejlovi, Oli Lojkovi a Jindrovi Křováčkovi za přípravu a dobrou náladu.

Milena

 

Školení dobrovolníků Karlovy Vary - 9.až 12.9.2010

Školení, které pro "dobrovolníky na telefonu" uspořádala naše předsedkyně Ing. Marie Ředinová ve spolupráci s organizací Gaudia, proběhlo v hotelu Mánes v tiché části Karlových Varů. Tento projekt je součástí akce Stomik pro stomika, kterou rozvíjí náš klub již od roku 2006. Vznikl na základě zjištění, že zdaleka ne všichni stomici dostanou dostatek informací v nemocnici a zdaleka ne všechny informace, které dostanou dokáží zpracovat, dokáží si je zapamatovat a dokáží je použít. Sestry v nemocnici nemají dostatek času na jejich opakování. Navíc současný zdravotní systém většinou nenachází dostatečnou kapacitu na to, aby se v zájmu léčby zaměřil také na pocity nemocných a jejich blízkých. To je mezera, kterou se chceme pokusit zaplnit.

 

Závody dračích lodí - Štěchovice 31.7.2010

V sobotu 31.7. se nás 15 členů klubu v krásném letním počasí, které nám tentokrát opravdu přálo, vypravilo na závody dračích lodí do Štěchovic. Akci pořádal spolek Vltavan s asociací Dračí lodě. Nejprve jsme se společně naobědvali na zahrádce místní restaurace a po krátkém odpočinku sledovali na břehu Vltavy vlastní závody. Zdatnější pokračovali výletem přes Hradišťko do Pikovic, kde jsme se občerstvili kávou a zmrzlinovým pohárem. Nejzdatnější došli až do Davle. Potěšilo mě, že mezi turisty byla i Květa Lišková, bývalá vedoucí našeho klubu a po prodělané operaci i Olina. Počasí nám přálo, příroda byla překrásná. Dík organizátorkám za vydařený výlet.

Marie

 

Šumava - Praha 10.7.2010

Tentokrát nás bylo jen 25, tropická vedra kolem 35°C ve stínu dost lidí odradila. Nálada ale nebyla o to horší, spíš naopak - lépe jsme se poznali. Jediným naším nepřítelem byl čas. Šumava přece jen není, co bys kamenem dohodil, takže do Železné Rudy a na Špičák jsme dorazili až po poledni a osmi kilometrový výšlap na Černé jezero (4 km tam a 4 km zpět) většina z nás musela oželet, na dvouhodinový limit si troufla jen nepočetná skupinka. Ostatní zvolili kratší vycházky po okolí, případně "osvěžovnu" k doplnění pitného režimu. Ještě jsme absolvovali prohlídku zámku a zřícenin původní středověké tvrze Klenová s krásným výhledem do okolí. Potom autobus zamířil malebným podhůřím Šumavy směrem na Klatovy, kde jsme si užili milou atmosféru klatovské pouti včetně pompézního procesí se známým oslavným chorálem panny Marie. Smlsli jsme si něco pouťových dobrůtek, nakoupili něco suvenýrů a pak už zase výheň autobusu. Ještě jsme zvládli krátkou zastávku a procházku v okolí rybníku Labuť a bohužel jen zvenčí obdivovali nádherné kulisy zámku Žinkovy a pak směr - teď už opravdu - zpáteční. Zajímavosti projížděné lokality nám po zbytek cesty do Příbrami přiblížily zasvěcené informace Míly Bernarda. A pak už jen Ahoj příště !!!

Ještě jednou za pražský klub DĚKUJEME !

Eva

 

Orlické jezero - 26.6.2010

Letní výlet na Orlickou přehradu a zámek Orlík připravil pro české kluby klub Příbram. Sešlo se 65 dobře naladěných účastníků ze 4 klubů, počasí i organizace celé akce byly na jedničku.

Drobné peripetie - zdržení příjezdu "západních velmocí" (klub Karlovy Vary) a bloudění řidiče autobusu mezi přehradní hrází a přístavištěm, kde nás očekávala loď pro projížďku po Orlické nádrži, nás sice připravily o trochu času k prohlídce hradů, ale náladu nám nezkazily. Zvládla se prohlídka hráze - zvenku i zevnitř s odborným výkladem, výborný oběd (Kostínek - areál ministerstva vnitra) s vyhlídkou na jezero, jehož scenérie se blížila nádherné přírodě Jugoslávie. Následoval odpolední výlet lodí po jezeře a pro "rychlé roty" i prohlídka obou hradů Zvíkov a Orlík.

Pokud někdo zorganizuje (zde klub Příbram) akci pro víc než 60 lidí, nemůže počítat s vděkem, natož s pochvalou. Rýpalové a nerudové jsou stále mezi námi - ale zde kupodivu chyběli. Jde především o atmosféru, a tu Příbram - díky osobnosti M.Bernarda - umí. Pokud by šlo o mne a o ty, kdo ho trochu víc znají, byl by osobností roku. Ještě jednou děkujeme.

Eva

 

Setkání na hranici - Ostrava 19.6.2010

Zúčastnili jsme se šestého Setkání na hranici, tentokrát v hornickém muzeu v Ostravě. Sešlo se asi 170 českých, polských a slovenských účastníků - stomiků. Organizaci perfektně zvládl Slezský klub stomiků Ostrava ve spolupráci s kluby v Opavě a Novém Jičíně, jednodenní akce se opravdu vydařila. Příští rok se opět všichni setkáme pod Tatrami, akci uspořádá Slovilco.

Marie

 

17.6.2010 - okolí kostelíka sv. Matěje v Dejvicích - v rámci pravidelných procházek jsme si prohlédli hřbitov u kostelíka sv. Matěje, kde je mimo jiné pohřben Kemr, rodina zvonařů Manouškových, Alois Rašín, architekt Antonín Engel. V okolí je vila, kde bydlela Lída Baarová.

 

10.6.2010 - Členská schůze - od 14,30 hod. Praha 2, Podskalská 10.

 

Žiju stejně jako ty - Praha 4.a 5.6.2010

"Ziju stejně jako ty" aneb festival bez barier a bez hranic je zajímavá akce pro celou rodinu, jejíž třetí ročník se uskutečnil 4. a 5. června 2010 na Pankrácké pláni v Praze 4.

"Na začátku byla myšlenka a zájem udělat velký zábavný víkend, který představí život postižených lidí trochu jinak. Osoby s handicapem jsou stále pro některé z nás lidé, kteří potřebují politování a k ničemu nejsou. Toto chceme vyvrátit právě touto ojedinělou aktivitou. Postižení se nám bez problémů dokáží vyrovnat. Potřebují dostat pouze šanci", říká Hana Potměšilová, ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Chceme, aby si každý mohl vyzkoušet na vlastní kůži, s čím vším se musí vyrovnat zdravotně postižený každý den. Potkáte tu lidi, které nezlomilo jejich postižení, ale stalo ve odrazovým můstkem pro jejich další život, dodává Lenka Kohoutová, předsedkyně správní rady fondu.

Po oba dny byl připraven pestrý a zajímavý doprovodný program. Nutno podotknout, že všichni vystupující se vzdali svých honorářů, akci podpořila radnice Městské části Praha 4, Magistrát hl.m.Prahy a VZP. Návštěvníci se mohli seznámit s aktivitami sdružení, která pomáhají osobám se zdravotním postižením, nakoupit pěkné dárky, změřit síly nejen ve sportovních disciplinách, ale mohli malovat keramiku, zdobit trička nebo vyrobit vlastní šperk.

Sportovní aktivity přišel podpořit krasobruslař Tomáš Verner, který se zajímal i o činnost všech přítomných sdružení. Zajímaly ho informace o stomicích, zná krasobruslaře, který má Crohnovu chorobu a říkal, jak moc tohoto muže změnilo založení stomie. Tomáš si od nás odnesl recept na dobrou náladu. Ten jsme nabídli každému, kdo věděl, kdo to stomici jsou nebo si informace o stomicích vyposlechl.

Stomici se prezentovali na této akci potřetí, ale poprvé pod hlavičkou Českého ILCO. První dva ročníky informoval o životě stomiků pražský klub stomiků FIT-ILCO Praha. Při akci pomáhali členové tohoto klubu a vedoucí ILCO Kladno. O informace o životě stomiků a jejich organizacích byl zájem. Rozhodně povědomí o stomicích mezi stálými návštěvníky akce už je a noví se o nás dozvěděli. Určitě jsme se mezi třemi desítkami těch, kteří se prezentovali, neztratili.

Marie

 

Setkání stomiků pořádané firmou ConvaTec - Praha 18.a 19.5.2010

Firma ConvaTec nás jako každý rok pozvala na Novotného lávku a předvedla nám sortiment svých nových výrobků. Úvodní slovo pronesl ředitel firmy, představil zaměstnance firmy vystupující na setkání a seznámil nás s Chartou práv stomiků.

Poté jsme byli velmi podrobně seznámeni s celým nově vyráběným sortimentem pomůcek Natura. Výhody této novinky byly zdůrazněny citací z expertních článků, které o pomůckách Natura napsaly stomasestry, které již měly možnost tuto pomůcku vyzkoušet. Firma připravila přehledné převodní tabulky pro určení konkrétní nové pomůcky, která nahrazuje tu původní. U stomasester budou k dispozici aktualizované vzdělávací letáky a video o používání pomůcek. Na závěr jsme se dozvěděli o důležitosti polohování pacientů-stomiků při volbě nejvhodnější pomůcky.

Pracovnice zákaznického servisu nás seznámila s distribučním kolektivem, se zaměstnankyněmi výdejen a dalšími službami, které pro nás zajišťuje (časopis Radim, informační brožury, návrh jídelníčku, taštičky pro nově operované pacienty, stomalinka ConvaTec, vzdělávání stomasester).

Stomasestra Veronika Zachová doporučila stomikům pečlivější kontrolu spojení obou dílů pomůcek po celém obvodu a důkladné odstraňování zbytků lepidel na kůži (nebezpečí kožní reakce).

Nutriční sestra Jaroslava Pavlíčková zevrubně probrala důležitost vlákniny v naší stravě. Se sortimentem výrobků nás seznámila zástupkyně firmy Tena. Před přestávkou, kdy jsme měli možnost si výrobky prohlédnout a položit zástupcům jednotlivých firem své dotazy, ještě vystoupil Boris Hybner.

Po přestávce zástupkyně našeho sdružení Ing. Marie Ředinová konstatovala důležitost existence klubů stomiků.

Protože urostomici mají trochu jiné problémy než pacienti s vývodem ze střev, slíbila firma ConvaTec, že v září uspořádá setkání zaměřené na jejich problémy.

Děkujeme firmě ConvaTec za výborně připravené setkání v krásných prostorách objektu na Novotného lávce i za závěrečnou bohatou tombolu.

Olina

 

Květinový den - 12.5.2010

I letos jsme se zúčastnili prodeje květinek v rámci dne boje proti rakovině pořádaného Ligou proti rakovině. Letos byl věnován rakovině prostaty.

 

Kavárna "THERAPY" - 6.5.2010

Ahoj všem!

Z kavárny Therapy ve Školské ulici zdravím již počtvrté.

 

Prvomájový výlet do Ořechu - 1.5.2010

Náš letošní jarní výlet jsme naplánovali na 1.května. Pozvala nás členka našeho klubu Jitka, která celou akci spolu s Milenou a Olinou připravila. Naštěstí objednala i krásné jarní počasí, příjemně hřálo sluníčko. Sešlo se nás 16 a udělali jsme si pohodlnou asi dvou a půl hodinovou procházku směrem k Radotínskému údolí. V Ořechu nás po návratu čekalo báječné občerstvení, přímo opulentní hody,které obětavě připravila Jitka. Prožili jsme spolu velmi krásný den, celá akce se velmi povedla. Jitko, moc děkujeme.

Olina

 

Kulturní centrum Novodvorská - 27.4.2010

Setkání veřejnosti s poskytovateli sociálních služeb proběhlo v Kulturním centru Novodvorská.

 

Setkání stomiků s výrobci a distributory pomůcek - Valašské Meziříčí 21.a 22.4.2010

Setkání se účastnilo 9 stomiků - Milena, Marta, Jirka, Pepík, Anička, Eva, Olina, druhá Eva a Dáša. Celou akci pro nás připravily a provázely nás produktové specialistky Eva Lešenarová a Romana Tesařová a stomasestra Naďa Kubíková. Nejprve nám byla podrobně představena firma Incomtrading a.s., do které se včlenila původní firma For life. Ale pro nás to zůstanou stejně jako dříve "Klokani", podle obrázku na krabičkách s pomůckami. Firma vyrábí nebo distribuuje pomůcky pro stomiky, onko-pacienty po ablaci prsu a pacienty po zákrocích plastické chirurgie a zdravotní punčochy.

Pak se slova ujala stomasestra Naďa Kubíková, která nás seznámila s historií nabídky stomických pomůcek, s chemickým složením a funkcí jednotlivých vrstev podložek, s velkým přínosem vynálezu hydrokoloidů pro stomiky (na pokožce vytvoří hojivý gel zabraňující strhávání vrchní vrstvy kůže při snímání podložky při výměně pomůcky). Poté nás velmi podrobně seznámila se sortimentem nabízených stomických pomůcek a jejich výhodách oproti výrobkům jiných firem. Funkčnost nabízených produktů nám někdy i prakticky předvedla - např.zahušťovač stolice, který změnil vodu v sypkou gelovitou hmotu, nebo pevnost přilnutí materiálu microskin. Zmínila také nejčastější chyby při používání stomických pomůcek. Pak následovaly naše dotazy na produktové specialistky i na stomasestru a zpětně jsme jim předávali své praktické zkušenosti s používáním stomických pomůcek, případně i návrhy na vylepšení jejich funkce. Jmenovat mohu např.

- použití ochranných kroužků

- ochranná pasta, která nezatuhne v tubě

- nejvhodnější čas pro výměnu podložek u dvojdílných systémů (3-5 dnů, pak je nasávání potu podložkou vyčerpáno, pot se hromadí, rozkládá a dráždí pokožku)

- odstraňovač náplastí (ve spray a je nemastný)

- důležitost velikosti stříhání otvoru v podložce (velký - stolice dráždí pokožku kolem stomie, malý - mechanické porušování vyvedeného střeva a vznik granulomů)

Došlo i na velmi neobvyklé dotazy, např.

- jak se zbavit svilušek (= larvy malých červených pavoučků, které se mohou dostat pod podložku a zavrtat se do pokožky při práci na zahradě) - kupodivu se nejlépe osvědčila dlouhá koupel v teplé vodě

- jak se ze sestřiček stanou stomasestry

- funkce ústavní stomasestry

- kdo a kdy by měl určit nejvhodnější umístění stomie

Následovaly i některé "babské rady" jako

- léčivé účinky obkladů ze sáčků černého čaje

- použití tampónů pro ucpání stomie (zavést do hloubky 2-2,5 cm do ústí stomie), aby bylo možné provést ošetření pokožky u urostomií nebo ileostomií

Celá akce se velmi povedla, dozvěděli jsme se mnoho nových informací, prohlédli si místo, odkud se k nám tyto pomůcky distribuují. Velmi kladně hodnotíme zejména výborně zvolený počet účastníků, který umožnil dobrou komunikaci mezi všemi a přiměřenost času, který jste akci věnovali. Děkujeme.

Olina

 

Procházka po Praze s průvodkyní - 15.4.2010

Téma této vycházky bylo Společenské sály přelomu 19.a 20. století. Tentokrát nám bohužel nepřálo počasí, byla zima a foukal studený vítr. Přesto se nás sešlo 9. Procházku jsme začali na Žofíně, kde jsme si poslechli povídání o historii osídlení ostrova, o stavbě společenského sálu i významných osobách, které zde vystupovaly. Zaujala nás i informace o prvním parním vláčku, který si mohli pražané na tomto ostrově prohlédnout i o jiném způsobu a rytmu života oné doby. Pokračovali jsme k budovám spolku Hlahol a prohlédli si obě její části. Nakonec jsme prošli k objektu Konviktu, který jsme si prohlédli i zevnitř. Průvodkyně měla ještě připravené pokračování vycházky, ale ze zdravotních důvodů jsme dali přednost povídání u horkého nápoje.

Olina

 

11. veletrh neziskových organizací - Technická knihovna 16.4.2010

FIT-ILCO Praha, o.s. se již potřetí zúčastnilo Veletrhu neziskových organizací pořádaných FOREM 2000, tentokrát ve spolupráci s organizací České ILCO.

Veletrh se konal 16. dubna 2010 v krásném prostředí Technické knihovny v Praze 6. Zúčastnilo se 150 organizací z České republiky i ze zahraničí. Veletrh má svou tradici a najdete na něm neziskové organizace s nejrůznějším zaměřením. I letos to byla velmi zajímavá a pro neziskové organizace velmi užitečná akce.

O Českém ILCO a jeho činnosti, o klubech stomiků ve světě i u nás informovala předsedkyně organizace paní Ing. Marie Ředinová, vydatně pomáhali členové FIT-ILCO Praha, protože maraton od 8,00 do 20,00 opravdu nezvládne jen jedna osoba. Měli jsme možnost i půlhodinové prezentace naší činnosti.

Kdo přišel, nelitoval. Dozvěděl se na Veletrhu spoustu zajímavých informací o neziskovém sektoru, mohl nakoupit pěkné a užitečné dárky, které některá sdružení vyrábějí a v neposlední řadě si mohl promluvit s patronkou Veletrhu miss ČR z roku 1999 paní Helenou Houdovou, která není jen hezkou tváří, ale pomáhá tam, kde je třeba. Podporuje znevýhodněné děti po celém světě.

S kým jsme se potkali?

  • s redaktorem časopisu Zdraví, který měl zájem o informace o stomicích a který slíbil, že se ozve,
  • s občanským sdružením Vialin (www.vialin.cz), které nabízí vzdělávací a rekondiční programy,
  • s Fórem dárců (www.zapojmese.cz), neziskovou organizací, která vytváří podmínky pro rozvoj společenské odpovědnosti firem, včetně firemního dárcovství a posiluje a zlepšuje legislativní podmínky pro nadace a nadační fondy,
  • právní pomoc neziskovým organizacím nabízí asi 30-ti členná skupina právníků (www.pilaw.cz), kteří zadarmo pracují pro neziskovky a jsou specializovaní na různé oblasti

Marie

 

Kavárna "THERAPY" - 1.4.2010

Ahoj všem!

Z kavárny Therapy ve Školské ulici zdravím již potřetí a není to apríl. Je totiž 1.dubna.

Dnešní, v pořadí již třetí "stomaterapie" se od předchozích odlišuje tím, že Marie zároveň svolala i schůzi výboru FIT-ILCO. Snad i proto je účast hojnější než jindy - je tu plno - 15 lidí je 15 lidí, i když pár by se jich ještě vešlo, kolem stěn je rezervních židlí ještě dost.

(opět pro pořádek dokola okolo "stola" la la - Marta, Alice, Marie, Jarda, Valerie, Jitka, Květa, Pepa, Blanka, Jarda, Anička, Milena, Milan, Olina a Eva).

Obzvláštní radost máme z Jardy a Blanky, kteří vážili cestu až z Kostelního Hlavna a hlavně proto, že Jarda, který pro recidivu nemoci nemohl loni přijet ani na výroční vánoční schůzi, je už zase mobilní a relativně v pořádku. Nesmíme to zakřiknout. Držíme palce!!!

O velikonoční náladu se zasloužila šikovná Oli, která přinesla dráty a korálky na výrobu drobných ozdobných předmětů. Již dříve jsme od ní obdivovali krásného andělíčka jako přívěšek ke klíčům a teď nám postup předvedla in natura a k výrobě velikonočních vajíček se nechávají svést i Milan s Milenou. A jde jim to. A pak že chlapi jsou na titěrnou práci nešikovní - Milan jede jako dráha. Milena mezi tím vysvětluje použití pomůcek od různých firem Aničce i s praktickými ukázkami.

V mlsotách vítězí od minule vyzkoušená žebírka barbeque, ochutnávat dává tentokrát naše nová Anička. Trochu povídání ... a volná zábava zvolna přechází ve schůzi výboru a projednávání nezbytných organizačních opatření. Upřesnění o květinovém dni od Jitky. Informace o úspěších klubu prezentované naší předsedkyní - zejména oceňujeme a tleskáme Marii za získání "Křesadla" - ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, které obdržela 17.3. z rukou primátora Béma. Domlouváme se na výjezdu do Valašského Meziříčí 21.dubna. V rámci programu zviditelnění domlouváme další příspěvky do časopisů a Olina má jako vždy spoustu podnětných nápadů pro získání kanceláře a jejího sponzorování - ale to už je záležitost nad rámec našeho dnešního setkání v kavárně Therapy a ani to není smyslem povídání o tomto posezení.

Atmosféra dnešního setkání je trochu zvláštní. Možná je to na úkor popovídání si mezi sebou a společné legrace, kterými žila minulá setkání v kavárně a nečlenové výboru se mohou cítit trochu opomíjeni. Na druhou stranu komerční přínos salonku z pohledu personálu byl posledně při malé účasti víc než slabý. Takže "Babo raď!". Neumím to sama posoudit - snad se to vytříbí nebo najdeme jinou formu, jak tyto dva aspekty spojit.

Dnes z kavárny Therapy vše, končíme, zavíráme a brzy nashledanou.

Kdy a Kde už všichni dávno víte.

Ahoj Eva

 

S Hedvikou po Praze - Židovské Město 18.3.2010

Naše první vycházka po Praze v roce 2010 byla naplánovaná na čtvrtek 18. března. Měli jsme tentokrát velké štěstí, že po tak dlouhé zimě se na nás konečně usmálo sluníčko a oteplilo se. Sešli jsme se v hojném počtu 12-ti členů.

Téma dnešní vycházky bylo Židovské město. Naše milá průvodkyně, stále ještě Jana zastupující zraněnou Hedviku, nás provedla touto částí staré Prahy a seznámila nás s historií života židovské komunity a způsobem pohřbívání ortodoxních židů. Dozvěděli jsme se, že židovské město (ghetto) bylo ve středověku daleko větší, než se nám nyní zdá podle zbylých památek. Rozkládalo se od ulice Dušní až za Mariánské náměstí. Celá tato oblast byla srovnána se zemí při tzv. "pražské asanaci" před rokem 1900. Skoro všechny budovy, co dnes najdeme na tomto území, jsou tedy už secesní, stylu Art-Deco nebo kubistické. Ty středověké budovy, co zůstaly v okolí židovského hřbitova, jsou tedy jen výjimky po tomto necitlivého zásahu.

Prošli jsme kolem Židovského hřbitova s tzv. Židovským muzeem, Klausovy synagogy, Staronové synagogy. Zajímavé je, že budova Židovského muzea, která má nejvíce středověký románský vzhled ze všech okolních židovských staveb, byla postavena až po roce 1900. Dále jsme viděli židovskou radnici, pak jsme prošli kolem Maiselovy synagogy. Všude se na stavbách objevoval znak židů - šesticípá židovská "Davidova" hvězda. Dozvěděli jsme se, že tento znak Karel IV. přidělil pouze pražským židům, ale rozšířil se nakonec po celém světě. Naše příjemná průvodkyně nám dala typ, že pokud si chceme projít Židovský hřbitov a související synagogy uvnitř, je tato možnost pro Čechy každou neděli od 14-ti hodin za cca 50,- Kč. Lístky je nutno koupit v rezervačním centru u Klausovy synagogy v ulici U starého hřbitova. Jinak je běžné vstupné několikanásobně dražší, a to navíc pro každou židovskou památku jednotlivě. V Pařížské ulici jsme obdivovali nádherné domy a viděli jsme i dům, kde bydlel herec Oldřich Nový. Teď v tomto bytě přebývá herec Jan Bartoška. Vycházku jsme ukončili na Mariánském náměstí, kde jsme se dozvěděli něco o platnéřích, kteří vyráběli brnění - z čehož je odvozen název ulice Platnéřská.

Procházka byla moc hezká, zajímavá a poučná a už se těším na další, která se uskuteční 15.4.2010.

O své zážitky se podělili Milena a Jirka

 

Křesadlo - 17.3.2010 - Pražský klub se raduje z ocenění

Ve středu 17.3.2010 v Rezidenci primátora, Mariánské náměstí 1, Praha 1, převzala naše předsedkyně paní Ing.Marie Ředinová cenu Křesadlo 2009, cenu pro dobrovolníky. Národní dobrovolnické centrum Hestia uděluje tuto cenu obyčejným lidem, teří dělají neobyčejné věci. Návrh na ocenění podala Ing.Olga Voříšková, členka FIT-ILCO Praha. Dvoustránkový výčet toho, co Marie dělá shrnula takto:

Paní Marie Ředinová pomohla řadě lidí zvládnout psychicky život se stomií, nevšední je její snaha o odtabuizování tohoto tématu. Svým vlastním vysokým nasazením vybízí spolupracovníky k aktivitě. Vždy se zajímá o problémy druhých, je velmi empatická, má citlivé jednání. Vždy ochotně a na úkor svého volného času bez známek nervozity vyslechne každého, kdo to potřebuje a pomůže, pokud je to jen trochu možné.

Cenu předal deseti vybraným dobrovolníkům primátor hlavního města Prahy letos již podesáté. Radujte se s námi.

Marie a Oli

 

Kavárna "THERAPY" - 4.3.2010

Ahoj všem!

Z kavárny Therapy ve Školské ulici zdravím již podruhé. Já se snad dám ke "Cliftonům". Konečně jsem vypátrala, že ten minule slíbený červený puntík za nápad, abychom si jednou za měsíc udělali čas a "Přišli si popovídat ..." patří Olině. Nápad je od ní, zrovna tak jako ty úžasné webové stránky "stomici-praha.wz.cz", které pro nás a nejen pro nás vytvořila, zprovoznila a které spravuje a aktualizuje. Měli bychom jí všichni zatleskat.

Je 4.března 2010. I dnešní druhá "stomaterapie" proběhla bez defektů na těle i na duchu všech zúčastněných. Tentokrát se nás nesešlo tolik co posledně, ale zato k Jarmile, Evě, Jitce, Marii, Olině a Jardovi přibyly dvě nové Anny - jedna z nich je krátce po operaci a nejen v kavárně ale i v našem klubu byla vůbec poprvé.

Zkraje opět trochu informací od Jitky o přípravě květinového dne. Díky jejímu šarmu a úspěšné "přesvědčovací technice" se přece jen dost lidí pochlapilo a půjdou do toho. Předběžně - jestli se zadaří - bychom měli prodat zhruba 4 tisíce kytiček (pro srovnání loni jich bylo kolem 2 000). Největší odvážlivci co do počtu jsou Oli s Františkem a "mazák" Jitka, pozadu nezůstává ani Marie. Nováčci se drží trochu při zdi, ale jak se říká: "Nemusí pršet, jen když kape". Po kytičkách následuje něco "mezilidských informací", zlí jazykové tomu říkají drby, ale nás to nerozhází, prostě povídáme si o všem možném, tak jak nám to život naservíroval.

Pak si někdo vzpomněl na jakési "fopa" a už se zábava zase rozjela. Vyprávíme si o trapasech, které každý stomik dávno zná. A že ne vždy dopadnou dobře, jak se to poštěstilo Evě, když šla na oběd s kamarádkami jen s přilepenou podložkou a bez sáčku. Prostě na něj jaksi zapomněla a dvě hodiny se dobře bavila a teprve po návratu domů vyděšeně zírala na "nezajištěnou" díru v břiše a při představě, co všechno se mohlo v kavárně nebo cestou domů přihodit, na ni šly mrákoty. Jasně že těch kalamitních příhod je mnohem víc, ale i ty s odstupem času zvládáme "hákem" a bereme s nadhledem. A nová Anička jen kulí očička, jak ten svůj úděl lehce snášíme.

Samozřejmě že to není tak docela pravda. Možná i trochu přeháníme, abychom zahnali stres někam do kouta a nedovolili mu ovládat náš život. Zrovna právě dnes je nám dobře na světě.

V Therapy měšec nepotřebujete, ceny mírné, jednání vlídné. A pak si, pane, debužírujeme. Tentokrát došla ke cti hlavně mlsota, kterou si dala Oli s Jitkou. Grilovaná vepřová žebírka s česneko-pálivopapričkovou pomádou jsou opravdu mňam. A navíc je jich taková veleporce, že nám Jitka odkrajuje na ochutnání - takže nakonec máme umaštěné tlamky všichni (a dokonce nepřišlo k úhoně ani žádné fiží).

Vyfešákovaná Marie dorazila přímo z Chebu, kde byla na jednání s MUDr.Tyrpeklem a zakrátko nás s Jitkou a Olinou zase opouští - jdou na koncert pořádaný organizací Mamma help, s níž náš klub prostřednictvím Marie komunikuje a spolupracuje. Po jejich odchodu si ještě chvíli povídáme a pak odcházíme domů vlídnou tmou (není frišno jako minule) a s dobrým pocitem, že jsme se dobře napapali, popili, pobavili, nasmáli - a tak to má být. A navíc jsme možná zase jednomu člověku zaplašili chmury a černé myšlenky. I to má svou cenu.

Myslím, že pro Annu byla tato dnešní "Therapy" trochu škola života, že to zděšení, beznaděj a stres, které po operaci prožívala, ji budou sice ještě po nějaký čas trápit, ale snad je s námi v našem klubu, mezi lidmi stejně postiženými, zvládne snáz. Prošli jsme tím všichni a myslím, že se nám ji podařilo přesvědčit o tom, že navzdory všemu, co nás potkalo, si žijem občas i vesele.

Vážení, končíme. Další posezení v kavárně Therapy - a není to apríl - je zase ve čtvrtek 1.dubna. Nechci agitovat, ale přijďte posedět "VÍTANÍ jste VŠICHNI!".

Ahoj Eva.

 

Členská schůze - 25.2.2010

Naše první členská schůze v tomto roce se konala, jako vždy, v budově školy v Podskalské ulici. Členové klubu se sešli v hojném počtu. Naše vedoucí Maruška nás všechny pozdravila a přivítala. Nejprve nás seznámila s tím, že výbor Českého ILCA má novou předsedkyni a tou je právě ona a nové složení výboru. Základna Českého ILCA se přesouvá z Brna do Prahy.

Následovalo zhodnocení činnosti klubu v loňském roce, kdy zkonstatovala, že jsme celkem aktivní. My ale víme, že především její zásluhou, protože se ochotně hlásí na všechny akce, kde může náš klub zviditelnit.

Jitka nás seznámila s podrobnostmi každoroční akce - Květinového dne a sestavila závazný seznam dobrovolníků na prodej květinek. Akci pořádá Liga proti rakovině a letošním tématem je rakovina prostaty. Jitka apelovala na členy klubu, aby se přihlásili všichni, kteří mohou prodávat, protože je to jediný způsob, jak můžeme pomoci sami sobě. Letos budeme mít nová trička i způsob vyúčtování v bance bude trochu jiný. Marie upozornila, že ti, kteří budou prodávat květiny, budou mít o trochu větší výhody při zařazení a přispívání na rekondice.

Poté nás Maruška seznámila s plánovanými akcemi klubu a rekondicemi, na které se můžeme přihlásit. Info je na webu a ve Zpravodaji.

Nové akce:

16.4.2010 - Veletrh neziskových organizací v Technickém muzeu

20.-22.4.2010 - Pragomedika ve Veletržním paláci (my tam stánek mít nebudeme, ale je tam zastoupeno mnoho organizací, které něco dělají pro zdravotně postižené

27.4.2010 v době 11,00-18,00 hod - Workshop pořádaný MČ Praha 4 pro zdravotně postižené, zde budeme mít stánek (místo bude upřesněno)

18. a 19.5.2010 - Setkání stomiků pořadané firmou Convatec na Novotného lávce

25.9.2010 - Setkání stomiků pořádané firmou Dansac (místo bude upřesněno)

Na schůzi přišli zástupci firmy Convatec, kteří nás seznámili s novinkou, již firma uvádí na trh. Je jí nová podložka Natura, která nahradí dosud vyráběnou podložku Stomahesive 2S od 1.7.2010.

Marie nás seznámila s hospodařením a vyúčtováním finančních prostředků klubu za loňský rok.

Proběhla volba členů do výboru našeho klubu FIT-ILCO. Z funkce člena výboru odstupuje pan J.Šíma a novými členkami se staly Milena Švestková a Olga Voříšková (Olinka byla pochválena Marií za organizování čtvrtečních procházek Prahou a výletů). Funkce členů ve výboru zůstaly zachovány.

Milena

 

Kavárna "THERAPY" - 4.2.2010

Ahoj všem!

Jménem naší "evropské" dvanáctky (je nás skutečně dvanáct) vás zdravím z kavárny "THERAPY" ve Školské ulici. Právě zde proběhla první úspěšná stomaterapie. Sice bez účasti renomovaných odborníků, ale nejsou vždy nutní. Každý z nás ví své, takže je nejen odborník, ale de facto i specialista.

Pro pořádek a pro dějiny zaznamenávám účastníky zleva doprava: Marie, Jarda, Růžena, Květa, Jarmila, Jitka, Jiřina, Eva, Pepa, Milena, Olina, Franta.

Je 4.února 2010 sedmá hodina večerní.

Devět z nás již opustilo lokál - a my tři poslední sudičky - Jitka, Jiřina a já zametáme stopy. Vycházíme do ulic s tím, že čas zde strávený, nebyl ztracený. A o to myslím jde.

Koho napad´nápad, abychom si udělali čas a "Přišli si popovídat", má u mne červený puntík.

Ale vážně: "BYLO TO VÁŽNĚ FAJN"

Prostředí tak akorát, napůl oddělený salonek - stoly, židle, žádná snobárna. Ceny také ušly, ne lacino, ale normál. Menu - dobroty, kdo chtěl, pochutnal si. Už nevím kdo a co, ale měli jsme sýrové prkénko, ďábelské topinky, palačinky, víno studené i svařené, pivo, čaje, kávu, šlehačku, horkou griotku aj. Milena (Švestková) si nemohla nechat ujít delikatesu "sušené švestky v hnízdečku ze slaniny" - prý "manu nebeská".

Nic z toho nebylo ale tak důležité. Nejdůležitější bylo, že jsme se tak cca tři hodiny dobře bavili. Začátek byl, jak už to bývá, trochu rozpačitý. Trochu informací (např.Marie o změně v pomůckách Convatec, podrobnější informace podá na výroční schůzi FIT-ILCO). Trochu zmatečné dohady o organizaci chystaného "Květinového dne" v rámci boje proti rakovině. (Jitka - Na kytičky: Kdo? S kým? Za kolik? Kde? apod.) Pepa nám nezištně poskytl svůj poznatek z loňského prodeje kytiček - s kým neztrácet čas - že totiž zcela nepřístupní jsou "chlapi asi tak mého věku", jak řekl. Jedni na vás koukají s despektem - "neotravuj, mne se to netýká, tohle se mně nemůže stát" a druhá část se evidentně už vidí večer "Na růžku" či v jiné hospodě. Vydedukovali jsme - že manželka je třeba za tím účelem zafinancovala stokorunou a je jímá děs a hrůza při pomyšlení, že kdyby si za dvacet korun koupili kytičku - mohli by si večer místo čtyř piv dát už jenom tři. Děsná ta představa je vede k tomu, že před vámi prchají jak divá zvěř.

.....A PAK UŽ TO JELO....

Všechny vtipy nebyly až tak slušné, ale konec konců slušný není občas i život sám. Samozřejmě, že si je vzhledem k množství nepamatuji, ale moje metoda "soustředit se na jeden" funguje. Dokonce si pamatuji dva. Vtip od Marie (prozradila, že se líbí jejímu muži) měl pointu ..."no vidíš, že nejen že jsi prase, ale ještě jsi si ušpinila fiží" mě dostal v okamžiku, kdy jsem se cpala ďábelskou topinkou. Výsledek? Pocintala jsem si "FIŽÍ" a tenhle bonmot nezapomenu. A pak ten druhý - od Jiřiny - ze školních lavic, kdy se paní učitelka dětí ptá na věty, které 3x obsahují slovo "čelo" publikovat nelze. Ale kdo tam byl, se dodatečně směje a kdo ne, nechte si vyprávět. Pak jsem se pochlubila, že televize Nova odvysílala mou zfilmovanou povídku "Tchýně".

Na téma "tchýně" reagoval téměř každý. Občas i popuzeně - protože kdo jako tchýně zažil "mrcha-zetě" nebo "mrchu-snachu", ví své. Osobní zkušenosti a prožitky jen fičely. Jarda nás poučil, jak tchýni zaměstnat. Napodobit slovenskou tchýni umí perfektně Jiřina. A tchýně nás prostě nezklamaly.

A ode mne vtip na závěr:

Ve 14.patře je z okna vysunutá ruka, která drží za krk tchýni, ta kope nohama. "Přestaň vyvádět, potvoro, každej jinej zeť by tě už dávno zabil, ale já jsem takovej dobrák, že tě pustím na svobodu".

Vážení: Zavřete oči. Odcházím. Mám prima náladu a usviněné "fiží".

Končím přenos z kavárny "Therapy", další posezení 4.března.

Jednou za čas je určitě čas udělat si radost, tak se podle toho všichni zařiďte !!! VÍTANÍ JSTE VŠICHNI !!!

Přenos připravila naše úžasná reportérka Evička.

 

 

Činnost sdružení v roce 2009

 

Adventní trhy - 14.12.2009

V krásně klenuté přízemní místnosti Novoměstské radnice jsme se zúčastnili adventních trhů, kde jsme nabízeli pohledy a záložky, které pro nás navrhl a namaloval jeden z našich členů, perníčky a recepty na dobrou náladu.

Hlavně jsme ale komunikovali s přítomnými a dotazovali se, zda znají význam pojmu stomie a ví o existenci klubů stomiků a náplni jejich činnosti. Když pominul první nával návštěvníků, prohlédli jsme si prodejní pulty i my a koupili pár drobností. Asi nejvíc mě zaujalo korálkování a výroba ozdobných závěsů z jedlových větví. Byl to příjemný den plný vánoční atmosféry.

Olina

 

 

 

Adventní koncert Richarda Pachmana - 10.12.2009

Na benefiční koncert pro Dětský domov ve Stránčicích jsem šla trochu s obavami. Byla zima, mrzlo. Sice jsem se dobře oblékla, ale v kostelech bývá chladno i v létě, natož v zimě. Pohled na náměstí při příchodu od metra ke kostelu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí mi trochu vzal dech, byl úžasný. V popředí nádherně osvíceného Týnského chrámu a dalších historických budov zářil vánoční strom a další objekty vánočních trhů. Uvědomila jsem si, jak krásná je Praha a jaké máme štěstí, že v ní žijeme.

V kostele bylo poměrně teplo. Koncertem nás provázel Richard Pachman, který též hrál na elektrické varhany. Vyslechli jsme duchovní skladby ze 14.a 15.století, část skladeb z nového alba MISSA a několik vánočních koled. Zpěváky Richarda Pachmana a Ditu Hořínkovou doprovázel Vladimír Kirikov na housle a Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra. Na závěr jsme si všichni zazpívali koledy Kouzlo a Snížek padá, jejichž texty někteří znali z minulých koncertů a ostatní přečetli z letáku.

Olina

 

Vánoční schůze Karlovy Vary - 4.12.2009

V pátek 4.prosince jsme využily pozvání klubu stomiků z Varů a Marie, Olina a Milena se zúčastnily jejich vánoční schůze. Cesta autobusem z Prahy rychle a příjemně uběhla. Restaurace U kaštanů v Rosnici, kde se konalo vánoční posezení a kde jsme zároveň byly ubytovány, je na samém okraji Karlových Varů. Organizátoři celé akce nás

srdečně přivítali, chvíli jsme si povídali a pak už začal vlastní program schůze. Sešlo se asi 25 členů klubu a 10 hostů, taková velká rodina. Nejprve byli přivítáni všichni hosté, pak jsme vyslechli zprávu o činnosti klubu v letošním roce i o plánech na příští rok. Následovalo přání k novému roku zástupců distributorů pomůcek, stomasester a za pražský klub promluvila Marie. Ve svém projevu mimo jiné podala zprávu o výsledcích schůze výboru Českého ILCO v Brně. Pak následovala bohatá tombola, kdy všichni vyhráli nějaký dáreček. Po dobré večeři nám hrála k tanci i poslechu místní skupina. Celý zbytek večera jsme si vyměňovali zkušenosti z práce klubů, s používáním pomůcek i s řešením drobných problémů, které život se stomií přináší nebo jsme si jen tak povídali. V sobotu ráno jsme místní dopravou jeli do centra Karlových Varů a prošly kolonádu a po vypití čaje na zahřátí odjely zpět domů. Z celé akce jsme měly velmi příjemný pocit, stomici z Varů byli báječní hostitelé. Děkujeme za pozvání.

Olina

 

Vánoční členská schůze - 28.11.2009

Letošní čtvrtá členská schůze, slavnostní vánoční, se konala v sobotu 28.listopadu v Lékařském domě v Praze 2 od 14,00 hodin. Sešlo se nás asi 65 členů klubu, rodinných příslušníků a hostů. Schůze se bohužel nemohla účastnit naše předsedkyně Maruška Ředinová ani další členka výboru Alice Křepinská, protože náš klub zastupovaly na podzimním zasedání klubů Českého ILCO. Schůzí nás provázela Eva Plachá, Olina Voříšková přečetla pozdrav od Marie a hodnocení práce pražského klubu v roce 2009 a poděkovala aktivním členům FIT-ILCO za jejich práci pro klub a našim sponzorům. Zprávy z Ligy proti rakovině přinesla Marta Křivánková, o zhodnocení průběhu Květinového dne a fotosoutěže firmy Dansac se s námi podělila Jitka Srpová (vítězné fotografie jsme si mohli prohlédnout na výstavce). Informace o akcích českých klubů, připravovaných na rok 2010, přednesl Milan Hroník, u kterého jsme měli možnost se na tyto akce přihlásit. Rekondici v Ramzové povede Marta Křivánková, u níž jsme se na tuto závazně hlásili zaplacením zálohy.

Před začátkem schůze i během ní jsme měli možnost se občerstvit v předsálí, koupit si lístky na bohatou tombolu a

povídat si. Po krátké přestávce nám poděkovaly zástupkyně firem Coloplast a BBraun za pozvání a popřály nám krásné vánoce a hodně zdraví v novém roce. Poté přednesl krásnou a vtipnou báseň pan Pařík (slíbil, že text přinese k uveřejnění na našich stránkách) a Olina Voříšková vyzvala přítomné, aby navštěvovali náš web, kde naleznou informace, které nestihneme uvést ve Zpravodaji a fotografie z akcí. Potom už následovala tombola, ve které téměř každý vyhrál nějakou drobnost. Na závěr odpoledne nám hrálo Branické duo k tanci i poslechu. Vzájemně jsme si přáli krásné svátky, ani na bohatého ježíška jsme nezapomněli a do nového roku popřáli hodně zdraví a při odchodu každý zúčastněný obdržel malý dáreček k vánocům od klubu.

Ráda bych na závěr poděkovala všem, kteří nám finančně přispěli na uspořádání této akce i těm, kteří věnovali svůj čas, aby ji organizačně připravili.

Olina

 

S Hedvikou po Praze - Staré Město 19.11.2009

Ve čtvrtek 19. října nás konečně při naší pražské procházce provázelo sluníčko. Sešlo se nás 11 u Prašné brány, kterou nechal v 15.století postavit Vladislav II. Jedná se o jeden z mnoha bývalých vstupů do Starého Města, dozvěděli jsme se o historii opevnění Prahy i o původu jejího jména - během třicetileté války byla využívána jako skladiště střelného prachu. Prohlédli si Prašnou bránu a Slovanský dům. Pokračovali jsme Celetnou ulicí s historicky i architektonicky bizarní směsicí stavebních stylů, s obchodními zónami, kavárnami, masážními salóny a podniky rychlého občerstvení. Kromě krásných domů, které postavili bohatí měšťané v renezančním a barokním stylu, nás nejvíc zaujala rarita české architektury - dům U černé Matky Boží s kubistickou fasádou, kde je umístěna stálá expozice českého kubismu. Průchodem jsme prošli k baroknímu kostelu sv.Jakuba, seznámili se s legendou o potrestání zloděje sochou Panny Marie, zastavili se v Ungeltu, původně románském opevněném kupeckém dvorci z 11.století, kde se vybíralo clo a sjednocovaly míry a váhy. Pro nocující kupce zde byly postaveny hostince, stáje, kostel i nemocnice. Objekty dnes po rozsáhlé rekonstrukci slouží jako kulturní, obchodní a administrativní centrum. Nejzajímavější stavbou je zde Granovský palác, jeden z nejzachovalejších renezančních paláců v Praze. Procházku jsme ukončili na Staroměstském náměstí, nejstarším a nejvýznamnějším náměstí historické Prahy, které se formovalo již od 10.století jako tržiště na křižovatce obchodních cest. Ve 12.a 13.století byly kolem náměstí vystavěny domy, z nichž jsou zachovány románské a raně gotické základy, sklepy, někde i části přízemí. Od poloviny 13.století se z protipovodňových důvodů terén zvyšoval - zavážel zeminou, často až do poloviny prvního patra. Ve 14.století byla na náměstí zřízena radnice a hlavní staroměstský chrám Panny Marie před Týnem. Prostor se tak stal nejen ekonomickým, ale i politickým centrem, projížděly tudy královské korunovační průvody, odehrávaly se slavnosti a shromáždění lidu. Docházelo zde ale i k lidovým bouřím (husitské), popravám (poslední husitský hejtman Jan Roháč z Dubé, 27 účastníků českého stavovského protihabsburského odboje), stávala zde Krocínova kašna, Mariánský sloup. V dlažbě je vyznačen tzv.pražský poledník, místo, kam dopadal stín Mariánského sloupu v pravé poledne a podle kterého byl řízen pražský čas. Koncem 19.století došlo k asanaci domů na severní části náměstí, ke vzniku nové ulice směřující na Letnou (Pařížská), odkrytí kostela sv. Mikuláše a později k zbudování pomníku mistra Jana Husa. Ze zajímavých objektů jsme si ukázali Týnskou školu (farní škola při Týnském chrámu fungující od 14.století) s nejstarším gotickým podloubím v Praze, dům U kamenného zvonu (vzácně dochovaný gotický věžovitý palác ze začátku 14.století vybudovaný pro královskou rodinu), Staroměstskou radnici s orlojem zhotoveným r.1410 Mikulášem z Kadaně a zdokonalený mistrem Hanušem. V průběhu 20.století se na Staroměstském náměstí konaly lidové manifestace - za všeobecného hlasovací právo (1902), zřízení republiky (1918), program budování socialismu (1948). Při významných událostech se na náměstí pražané scházejí dodnes. V poslední době byla obnovena tradice vánočních a velikonočních trhů.

Olina

 

Schůzka v Centru Amélie 10.11.2009

V úterý 10.října se nás v 15,00 v Amélii sešlo s psychoterapeutkou MUDr.Olgou Kunertovou osm. Náplní schůzky byla diskuze o důležitosti psychologické podpory onkologicky nemocných pacientů (podpora rodinných příslušníků i odborníků). Paní doktorka si celou naši komunikaci nahrávala, aby ji později mohla vyhodnotit.

Olina

 

Den stomiků s Dansac - 20.10.2009

V úterý 20.října pozvala společnost Dansac stomiky na oslavu Dne stomiků. Sešli jsme se v Parkhotelu v Praze. Přivítalo nás pošmourné počasí, ale v místnosti, kde se jednalo, bylo vše laděno pozitivně - do oranžova. Hned u vchodu byly umístěny vítězné fotografie z fotosoutěže. Marta Strnadová přivítala přítomné stomasestry i stomiky. Prezentace firmy byla výborná, Dansac má opravdu skvěle připravený propagační materiál a výrobky na vysoké úrovni. Velmi mě zaujaly nové sáčky určené pro kolostomiky, které se dají rozdělit a vnitřní část s obsahem spláchnout do WC. Prozkoumávala jsem je, jak vypadají a vyptala jsem se, jak fungují, zkusím je.

Oceňuji knížku s příběhy pěti stomiků, každý je jiný, žádný není pesimistický a všechny zaujmou. Jeden z příběhů jsme měli možnost vidět, společnost Dansac má tři z knižních příběhů natočené na DVD. Byly nám představeny i webové stránky firmy, které jsou přehledné a je z nich vidět, že Dansac má opravdu o své klienty zájem a chce jim zprostředkovat co nejvíce informací.

Přítomné stomasestry představily svou práci. Za jejich obětavost a pochopení děkuji. Myslím, že zaujala i prezentace o životě stomiků v ČR, o klubech stomiků i o nedávném Světovém dni stomiků i výsledky fotosoutěže.

Po dobrém obědě stráveném v družném hovoru jsme si vyslechli příběh tří stomiků z pražského klubu, každý jiný, protože každý měl založenu stomii z jiného důvodu. Všichni tři potvrdili, že se stomií se opravdu dá plnohodnotně žít, když se zvládne onemocnění a když si stomik najde tu pomůcku, která mu nejlépe vyhovuje.

Pak už následovalo povídání s reprezentantkami Dansac u tří stolečků se vzorky pomůcek i nabízeného příslušenství, jeden stoleček byl pro kolostomiky, druhý pro ileostomiky a třetí pro urostomiky, a tak se každý dozvěděl to, co ho zajímalo a na co se potřeboval zeptat. Potěšilo mě, že někteří měli zájem i o informace o klubech stomiků, získali jsme zas několik nových členů.

Dík za tuto akci. Potkala jsem se a mluvila s lidmi z Prahy, Tábora, Českých Budějovic, Příbrami, Sedlčan, Liberce, Světlé nad Sázavou a Pardubic. Jistě zde byli lidé i odjinud, ale s těmi jsem se nestačila seznámit. Tak zas příště nashledanou.

Všem zdraví a klidnou mysl přeje Marie Ředinová z FIT-ILCA

Marie

 

S Hedvikou po Praze - Pražský hrad - 15.10.2009

Ve čtvrtek 15.října nepršelo, tentokrát pro změnu sněžilo a foukal studený vítr. Přesto se nás z klubu sešlo šest a od náhradní průvodkyně paní Jany Bondyové jsme se nejprve dozvěděli něco o nejstarší historii Pražského hradu, který založil kolem roku 880 kníže Bořivoj z rodu Přemyslovců. Od 10. století byl Pražský hrad nejen sídlem hlavy státu, knížete a později krále, ale také nejvyššího představitele církve pražského biskupa. Prohlídku jsme začali u Matyášovy brány, přešli jsme kolem pozůstatků nejstarší zděné stavby hradu - kostela Panny Marie, který založil kníže Bořivoj před rokem 885 a najdeme jej v průchodu mezi II. a IV.nádvořím a poté se věnovali už jen Svatovítskému chrámu. První kostel zasvěcený sv.Vítu, uctívanému v tehdy spřáteleném Sasku, založil kníže Václav. Kruhová románská rotunda o průměru 13 metrů byla dokončena někdy ve 30. letech 10. století. Záhy zde byly uloženy ostatky jejího zakladatele, který pak byl uctíván jako zemský patron. O sto let později sem kníže Břetislav I. přenesl ostatky sv.Vojtěcha z Hnězdna. Břetislavův nástupce kníže Spytihněv II. dal v 11. století namísto prostorově nedostačující rotundy vybudovat větší a reprezentativnější románskou baziliku sv.Víta, Vojtěcha a panny Marie. Trojlodní bazilika s příčnou lodí a dvojicí věží měla podstatně monumentálnější rozměry - délku 70 m a šířku 35 m. V hlavním hradním kostele byly uchovávány relikvie světců, zemských patronů: svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Roku 1344 pokládá Karel IV. se svým otcem Janem Lucemburským a Arnoštem z Pardubic základní kámen katedrále sv.Víta v souvislosti s povýšením pražského biskupství na arcibiskupství. Hlavním stavitelem byl Matyáš z Arrasu a po jeho smrti Petr Parléř, který. v katedrále použil tehdy neobvyklou síťovou žebrovou klenbu. Průvodkyně nám v chrámu ukázala místa, kde je vidět rozhraní mezi jednotlivými staviteli. Zaujalo mě, že takto byl svisle rozdělen i podpěrný sloup, kdy jedna polovina sloupu přísluší katedrále stavěné Maryášem z Arrasu a druhá polovina sloupu je přistavěna při rozšiřování chrámu Petrem Parléřem. Je to rozpoznat mimo jiné různým profilem podpěrných žeber. Sv.Vít je trojlodní katedrála s příčnou lodí, triforiem a věncem kaplí. Nejvýznamnější z nich je kaple sv.Václava postavená nad jeho hrobem. V této kapli jsou pochováni čeští králové a jsou zde i uloženy české královské korunovační klenoty. Velká, neboli zvonová věž, je 99,5 m vysoká a založil ji Petr Parléř. Po požáru Hradu a Malé Strany, který zničil severní věž a rozestavěnou loď katedrály, byla r.1554 opravena a opatřena arkádovým ochozem. Z r.1770 pochází barokní helmice - zvonice pobitá mědí. Západní část včetně průčelí s osmdesátimetrovými věžemi byla přistavěna v 18. a 19. století podle projektu Josefa Mocknera a Kamila Hilberta. V září 1929 byla dokončena dostavba katedrály u příležitosti tisíciletí zavraždění sv.Václava. Na výzdobě západní části katedrály se účastnila řada význačných umělců - Max Švabinský, Alfons Mucha, Karel Svolinský, Otakar Španiel. Celou katedrálu jsme si důkladně prohlédli, včetně všech kaplí a před rozchodem se zahřáli teplým čajem a koláčem.

Olina

 

Schůzka v Centru Amélie 13.10.2009

V úterý 13.října jsme se z klubu v 15,00 v Amélii sešli pouze čtyři. Náplní schůzky bylo seznámení s nabídkou činnosti Centra Amélie - zábavné i relaxační tvořivé dílny ( hudební, divadelní, výtvarné), cvičení ( jóga, tai-chi), zdravé vaření), individuální péče terapeutů (psycholog, psychoonkolog), masáže (klasická, reflexní), sociální poradenství - kterou mohou nabídnout členům našeho klubu. Zároveň jsme byli přizváni ke spolupráci v rámci dobrovolnické činnosti. Mnoho jsme se dozvěděli, získané informace předáme našim členům.

Olina

 

Benefiční koncert ke Světovému dni stomiků 5.10.2009

Koncert Dětského pěveckého sboru Noctuella se uskutečnil v pondělí v 18,30 v kostele Českobratrské církve evangelické v Praze 5, Na Doubkové 8. Koncert připravila paní Hannah Čiperová. Vyslechli jsme spirituály, lidové písně i písně soudobých autorů.

Olina

 

Setkání stomiků Gold Card Service v Praze 1.a 2.10.2009

Již jsme si zvykli, že společnost ConvaTec pořádá každým rokem v řadě měst ČR setkání stomiků. Program je pokaždé jiný, ale vždy zajímavý, i letos bylo setkání výborně profesionálně připravené. Stomické pomůcky ConvaTec jsou na našem trhu již dlouho. Jsou kvalitní a spolehlivé, mohu to potvrdit, používám je již sedm let.

Počátkem října se setkali stomici v klubu Lávka nedaleko Karlova mostu. Ze sálu byl výhled na Vltavu a Pražský Hrad, krásnější výhled v Praze není. Pan ředitel představil spolupracovníky, kteří o nás - stomiky - pečují. ConvaTec představil své výrobky, stomasestra ukázala, jak nejšikovněji nalepit tvarovatelnou podložku. Opravdu zajímavý způsob ukázala dvakrát, aby si to ti noví stomici, kteří podložku používají, mohli dobře zapamatovat. (Kdo by chtěl vědět, jak na to, a prezentaci stomasestry neviděl, zavolejte na 800 122 111, jistě poradí). Dozvěděli jsme se, jak nejúčinněji likvidovat pachy. Velmi zajímavá byla přednáška o vhodné stravě pro stomiky. Dietní sestra z Hradce Králové poukázala na možná úskalí a doporučila vhodné potraviny pro stomiky čerstvě po operaci a v pozdější době. Moc příjemné a pozitivní bylo vystoupení Borise Hybnera. To, že je stomik, vím již z časopisu Xantipa, kde se před rokem svěřil, jak se stal stomikem a jak se s vývodem vyrovnal. Slyšet ale pana Hybnera a povídat si s ním, to byl opravdový zážitek. Moc mu děkuji, že si našel čas a zúčastnil se všech 16 setkání pořádaných Gold Card Service.

O přestávce jsme měli možnost si popovídat se stomasestrami, reprezentantem firmy A.L.P. - likvidace pachů a prohlédnout si výrobky ConvaTec. Mnoho stomiků dostalo od Borise Hybnera podepsané foto.

Po obědě jsem měla možnost říci přítomným stomikům o 6. Světovém dni stomiků, který jsme letos slavili 3.října a pozvat je na benefiční koncert, který pořádal pražský klub stomiků 5.10.2009. Moc mě potěšilo, že na koncert přišel i ředitel ConvaTec a paní Alice, která nás akcemi Gold Card Service provázela.

Za letošní akce ještě jednou děkuji a těším se na další setkání.

Marie Ředinová, předsedkyně FIT-ILCO ČR o.s.

 

Seminář a rekondice v Mariánských Lázních 26.9.-29.9.2009

V sobotu 26.září nás Mariánské Lázně přivítaly teplým slunečným počasím. Už při první procházce mne uchvátilo jak moc jsou krásné, výstavné, prostorné, se spoustou rozlehlých parkových ploch; hotely a lázeňské domy mají většinou opravené fasády, světlé pastelové barvy kombinované s bílými štuky a s kovovým zábradlím, z doby secese. Překvapilo mě, že město je vlastně hrozně mladé, z osmnáctého století, lázeňská část je postavená převážně v jednu dobu, na přelomu 19.a 20.století.

Vlastní program byl velmi pestrý a nabitý, každý den ráno a večer nějaké přednášky nebo diskuse a mezi tím výlety po městě a okolí. Ochutnali jsme většinu pramenů a mělo to často, jak jinak, projímavý účinek. Každý den večer a někdy i za dne jsme si byli poslechnout zpívající fontánu, ve dne jsme se nechávali laskat teplými slunečními paprsky a večer jsem se klepala zimou oblečená téměř v celém obsahu své tašky. Zpívající fontána hraje každou druhou hodinu, doprovodná hudba má asi osm variant a díky tomu je pokaždé jiná a tak jsme vyslechli celkem asi pět různých skladeb a mohli hodnotit, které spojení hudby s fontánou bylo nejlepší. Večer byla tryskající voda barevně podsvícená, s denní variantou se zážitek nedal srovnávat.

První den po společném obědě pro nás připravili naši mariánskolázenští členové Vlastíci procházku k hotelu Krakonoš, kde právě probíhaly Svatováclavské slavnosti. Prohlédli jsme si park miniatur, slavnostní příjezd knížete Václava, mažoretky s pochodovou kapelou, kamenný betlém. Někteří z nás vyjeli k hotelu lanovkou, ostatní kopec vyšlapali nahoru pěšky. Cestou zpět jsme se stavili na rozhledně Hemelice. Před večeří jsme ještě stihli přednášku MUDr. Tyrpekla, chirurga z Chebu, která se zabývala hlavně častým problémem stomiků - kýlami. Přednášejícího jsme zasypali řadou otázek. Po večeři ještě následovala přednáška psycholožky MUDr. Olgy Kunertové z Gaudie o vyrovnání se s diagnózou a s následky operace. Další program už byl individuální, většina z nás šla obdivovat zpívající fontánu, poté jsme byli na country koncertě (někteří i tancovali), ale hlavně jsme si povídali.

I druhý den byl po snídani odborný program, tentokrát jsme se rozdělili na dvě pracovní skupiny a s paní psycholožkou probírali své osudy a pocity z doby kolem operace. Ostatní se procházeli po městě. Po obědě jsme šli s Vlastíky přes Lesní pramen k restauraci Lunapark, kde jsme si prohlédli zajímavou zahradní úpravu a zpět přes geologický park a vyhlídku k hotelu Kossuth, ve kterém jsme bydleli. Večer nás Marie seznámila s celosvětovou organizací stomiků a se Dnem stomiků, v rámci kterého tato rekondice kombinovaná se seminářem probíhala.

Třetí den nás Olina seznámila s náplní semináře o Informovaném souhlasu pacienta, jehož se s Milenou v Praze účastnila. Poté Marie přinesla nové informace o firmách vyrábějících a distribujících stomické pomůcky a příslušenství (včetně množstevních a finančních limitů), které jsou k dispozici v České republice. O kontakty na bezplatné linky byl překvapivý zájem. Po obědě se účastníci rekondičního pobytu spolu s dalšími hosty sešli u hotelu a na znamení účasti na Světovém dni stomiků nám Marie na oděv připevnila nálepky s logem Světového dne stomiků a všichni jsme společně odešli ke zpívající fontáně. Zde jsme se setkali s dvěma zástupkyněmi společnosti BBraun, poté jsme společně odjeli trolejbusem do Úšovic k Antonínovu pramenu, kde nám Vlastíci pověděli něco o historii Mariánských Lázní, společně jsme se vyfotografovali a cestou zpět k hotelu jsme procházeli parky Mariánských Lázní, obdivovali kolonády i barvíci se listí stromů, informovali kolemjdoucí o důvodu našeho pochodu, ochutnávali prameny. Došlo i na posezení u kávy a zákusku na sluníčku v zahrádce občerstvení v parku. Večer byla slavnostní večeře, raut, s krátkým povídáním o historii našeho klubu, vyhlášením výsledků fotografické soutěže pořádané firmou Dansac, následoval slavnostní přípitek a poděkování Marii a Vlastíkům za náročnou přípravu celé akce. Část z nás se ještě sešla u svařáčku nebo piva na zahrádce blízké restaurace, kde bylo hodně veselo.

Čtvrtý den dopoledne byl ještě odborný program, Marie nás seznámila s organizací a fungováním ILCA v České republice, důkladně jsme probrali náplň práce výboru a na základě toho Marie vyzdvihla důležitost navržení vhodných zástupců našeho klubu jako kandidátů pro volby do výboru Českého ILCA. Na závěr Marie zhodnotila proběhlý rekondiční pobyt. Po obědě už byl individuální program. Většina z nás nakoupila oplatky pro známé i příbuzné, naposledy jsme se ještě prošli horní částí parku k fontáně a ke kolonádě a rozjeli se do svých domovů.

Olina

 

S Hedvikou po Praze - Letná - 17.9.2009

Jako bohužel často, i tentokrát naší procházce nepřálo počasí, pršelo, foukal studený vítr. Na sraz na stanici metra Hradčanská jsem dorazila sama, a tak jsem vycházku, kterou jsem výjimečně měla vést já, zkrátila jen ke stanici tramvaje Špejchar. Snad nám příště bude víc přát počasí.

Olina

 

 

Čtvrtletní schůze klubu 10.9.2009

Sešli jsme se jako obvykle ve 14,30 v budově školy v Podskalské ulici. Marie nám podala poslední informace k plánovanému semináři v Mariánských Lázních. Dále nás seznámila s

- výsledkem prodeje květinek během Dne boje proti rakovině (získali jsme pro klub přes 20.000,- Kč, což je sice skvělé, ale třeba ALEN prodává 3x tolik, takže máme ještě rezervy),

- zamítnutím naší stížnosti na odmítání předepisování pacientem zvoleného druhu stomických pomůcek Vinohradskou nemocnicí,

- problémy při shánění dotací, grantů a finančních darů pro akce klubu (výzva pro členy klubu, aby se pokusili pomoci při těchto aktivitách),

- fungováním Českého ILCA a hledáním vhodných zástupců z řad FIT-ILCA do výboru ČI,

- s účastí zástupců klubu na různých akcích (školení pro dobrovolníky, školení stomasester, Žiju jako ty, schůze příbramského klubu ...)

- s připravovanými rekondičními pobyty v roce 2010

Olina

 

Výlet na zámek Vrchotovy Janovice 18.7.2009

V sobotu 18.července se s Milenou v Praze na nádraží sešli Maruška, Blanka a Jarda. V Benešově přistoupil Pepík, aby společně odjeli vlakem do Olbramovic, kde čekala druhá organizátorka výletu Olina s autem pro méně turisticky zdatné členy klubu. Ani jsem nečekala, že se nás sejde tolik, protože počasí nám zrovna moc nepřálo. Pršelo. Situace se nezměnila ani po vystoupení z vlaku, tak jsme museli původní plán přizpůsobit počasí. Měli jsme jít asi 6,5 km po naučné stezce "Po stopách Sidonie Nádherné" krásnou přírodou mezi loukami, poli, pod lesem, kolem rybníků. Cestou nás čekalo několik laviček, někde i se stoly na občerstvení, s tabulemi, které informují o místních zajímavostech i o životě poslední majitelky Vrchotových Janovic, baronky Sidonie Nádherné. Obě organizátorky akce - Milena s Olinou - prošly cestu předem, aby bylo vše připravené. I tehdy nás zaskočil déšť.

Pěší cesta se proto změnila na autoturistiku a ve dvou skupinách jsme dojeli na zámek. Během prohlídky zámku jsme vyslechli povídání o dávné historii původně vodního hradu, i o nedávné historii, kdy objekt vlastnila rodina svobodných pánů Nádherných z Borutína. V současné době je zámecký areál součástí Národního muzea a je v něm umístěna stálá expozice "Společnost v Čechách 19.století" a "Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice". Seznámili jsme se s rodinou posledních soukromých majitelů, především s osobností Sidonie Nádherné, v jejímž kulturním salonu se scházelo mnoho osobností kultury první republiky světového formátu, kromě zmiňovaných básníka Rainera Maria Rilkeho a spisovatele Karla Krause například malíř Max Švabinský, vnučky presidenta Masaryka Herberta a Anna a mnoho dalších.

Zajímavý je také zámecký park, ale vytrvalý déšť nám znemožnil jeho prohlídku. Chtěli jsme proto zatím jít na oběd do zámecké restaurace, ale byla zrovna vyhrazena pro svatbu. To nás nerozházelo a přes několik dalších neúspěšných pokusů jsme se dostali do restaurace "U Dandyho", kde jsme se dobře najedli. Protože stále ještě nepřestalo pršet, přejeli jsme na chalupu k Olině do Tomic, kde na nás čekala káva a napečené koláče. Odpoledne u kávy a koláčů rychle uběhlo, připili jsme si šampaňským na zdar příštích výletů a konečně přestalo pršet. Cestou na nádraží jsme se trošku brodili bahnem a skákali přes kaluže, ale to nezkazilo naší dobrou náladu.

Olina

 

Rekondiční pobyt Poděbrady 3.5.2009-10.5.2009

V neděli 3.května jsme se sešli k rekondičnímu pobytu u oběda ve školním hotelu Junior v Poděbradech. Přivítala nás vedoucí rekondice Růženka Dudová a její pomocnice Anna Šafaříková, které nám přiblížily program našeho pobytu a rozdělení do skupin k návštěvě solné jeskyně i plaveckého bazénu. Den jsme začínali krátkou rozcvičkou, které se zúčastňovala většina přítomných. Ve volném čase se dalo procházet po krásné kolonádě s rozkvetlými kaštany, posedět a dívat se na fontány, někdy i poslouchat vyhrávající orchestr. Osvěžující byly procházky podél Labe, jak směrem k soutoku s Cidlinou, tak směrem k Nymburku. Někteří využili zdejší atrakci - jízdu motorovým vláčkem, který je zavezl na soutok. Příroda je zde překrásná, dýchala z ní jarní svěžest a vše radostně kvetlo. Uprostřed týdne nás navštívily zástupkyně firem BBraun a Coloplast. Při besedě bylo podáno malé pohoštění.

V sobotu po obědě jsme jeli vlakem do obce Ostrá, kde jsme se setkali se stomiky z Prahy, které vedla Marie Ředinová. Společně jsme navštívili historickou vesnici a bylinné zahrady. Radost ze setkání s přáteli a slunečné počasí přispělo k prožití pěkného odpoledne.

Po celou dobu pobytu nás vzorně obsluhovaly žákyně hotelové školy, které nás mile překvapily, když připravily slavnostně prostřené společné posezení na ukončení jejich činnosti. Po nedělní snídani jsme se rozjeli do svých domovů s přáním dalších společných setkání na dalších akcích.

Poděkování si zaslouží vedení školy s žáky, stejně jako Růženka s Aničkou, které starostlivě zajišťovaly naše aktivity.

Marie a Fanda z Brna

 

Veletrh neziskových organizací 24.dubna 2009 v Praze

FIT-ILCO ČR vyhrálo anketu o nejlepší prezentaci neziskové organizace v rámci 10. ročníku veletrhu neziskových organizací.

Na letošním jubilejním ročníku Veletrhu neziskových organizací pořádaném FORUM 2000, se mělo možnost prezentovat 100 neziskových organizací. Velké i menší organizace dostaly stejnou šanci informovat o sobě a své činnosti, navázat nové kontakty, vidět, co se v neziskovém sektoru děje. Zúčastnilo se i několik pacientských organizací, které nabízejí pomoc lidem se stejným problémem. Mezi takové patří i FIT-ILCO ČR,o.s., sdružující lidi postižené stomií. FIT-ILCO mělo letos opravdu co říci. Informovalo o tom, že sdružení stomiků začala v ČR vznikat již před 20 lety, přesto se o jejich existenci málo ví. Stomici jsou celosvětově dobře organizovaní, v loňském roce se konal v ČR poprvé Kongres Evropské asociace stomiků, na kterém se sešli stomici z 26 zemí. Dne 3.10. vyhlásila IOA (světová organizace stomiků) Světový den stomiků, na který chystají česká sdružení zajímavé akce.

Velký prostor věnovalo FIT-ILCO propagaci prevence rakoviny tlustého střeva, s kterou má zkušenost asi polovina stomiků. Tomuto tématu věnuje Liga proti rakovině letošní rok. Dne 13.5.2009 se rozejdou vyslanci LPR po celé republice, aby nabízeli žluté kvítky a leták věnovaný právě tomuto tématu.

Bylo vidět, že téma zaujalo, členové sdružení ochotně odpovídali na všechny dotazy. Rozdávali kontakty na pražské sdružení i na ostatní sdružení v Čechách. Mnozí diskutující se již se stomikem setkali a shodli se na tom, že by toto téma nemělo být tabu. Vždyť mít vývod ze střev nebo močovodu není žádná ostuda. Je to důsledek závažného onemocnění. Ke klidu pacienta může přispět i vědomí, že není sám, že v ČR žije asi 10 000 lidí s vývodem ze střev nebo močovodu. Je dobře vědět o těch, kteří situaci zvládli, žijí a ze života se radují.

Marie

 

Činnost sdružení v roce 2008

 

Vánoční schůzka 29.11.2008

Vánoční schůzka klubu proběhla v sobotu 29.11.2008 od 14,00 hodin v paláci Charitas na Karlově náměstí. Přivítal nás velký sál se stolečky umístěnými po jeho obvodě, vánočním stromečkem na pódiu v čele sálu, vedle vchodu stálo několik stolků s různými tiskovinami - kopie starých Zpravodajů, pozvánky na cvičení, propagační letáky klubu,články o stomicích a i jejich klubech aj.

Po malém občerstvení nás uvítala předsedkyně klubu FIT-ILCO paní Marie Ředinová, pozdravila všechny účastníky a naše hosty. Krátce zavzpomínala na uplynulých 15 let práce klubu, na jeho vývoj od založení až po současnost. Vyzdvihla důležitost existence klubů pro zajištění dostatečného sortimentu i množství pomůcek, rozšíření činnosti klubu i zlepšení informovanosti o jeho aktivitách. Pozdravila a připomněla bývalé předsedkyně klubu i další členy, kteří se podíleli na rozšíření oblastí činnosti pro členy klubu i pro širší veřejnost. Připomněla nám současné členy výboru našeho klubu a poděkovala i všem dalším, kteří letos pro klub něco udělali. Tito všichni byli za svou práci odměněni kytičkou. Naší předsedkyni poděkovala za aktivitu mistopředsedkyně FIT-ILCO Marta Křivánková.

Poté nás pozdravili zástupci firem (podle abecedy) B Braun paní Křenková, za Coloplast L.Mezírková a R.Pencová, za ConvaTec T.Svobodová a za Dansac T.Vosiková. Zástupci firem krátce pohovořili o tom, od kdy je firma zastoupená v ČR a čím vším stomikům kromě distribuce pomůcek pomáhají a co pro ně jednotlivé firmy připravují.

Ze spolupracujících klubů nás navštívila a pozdravila za Alen D.Kelišová, přijeli i hosté z Brna a Chebu. Klubem stomiků ILCO Cheb jsme byli vyzváni ke spolupráci a k uspořádání rekondičního pobytu v západních Čechách. Brněnský klub před 15 lety pomáhal se založením FIT-ILCO, právě zde bral přípravný výbor zkušenosti a proto nás návštěva brňaček Jany Strnadové a Drahušky Sedlákové opravdu potěšila.

Během přestávky jsme se občerstvili chlebíčky a medovníkem, přihlásili se na rekondiční pobyty v roce 2009 a pak už začala dlouho očekávaná bohatá tombola.

Další část odpoledne vyplnilo Bránické duo, které hrálo k tanci i poslechu, vzájemně jsme si popovídali a popřáli k vánočním svátkům i do nového roku, předali drobné dárečky. Krásný večer uzavřelo překvapení - skupina absolventek kurzu břišních tanců vedených paní Zabírou nám předvedla ukázku svého umění a nakonec zatančila i sama paní Zabíra.

Vánoční schůzka se členům líbila, ocenili jsme náročnost její přípravy, poděkování zaslouží Marie, která upekla perníčky pro ostatní a zvlášť potěšujícím faktem je zvyšující se počet účastníků různých akcí (letos se setkalo cca 90 členů).

Olina

 

Schůzka

V pátek 7.11. jsme se sešli na pravidelné schůzce, tentokrát v restauraci U pomníku na Palackého náměstí. Příchod ve mně vyvolal trochu nepříjemné pocity při prodírání mezi běžnými, někdy již trochu společensky unavenými, hosty. Čekal nás menší salonek, kde jsme měli klid pro naše setkání. Po vyřízení administrativních záležitostí jsme se dozvěděli o akcích plánovaných na nejbližší dobu. Potom jsme se věnovali už jen povídání o "našich záležitostech" a různých možnostech dalšího obohacení činnosti klubu, protože zejména mladší ročníky by uvítaly více fyzické aktivity, kupříkladu pořádání pravidelných procházek po Praze či jedno- i vícedenních výletů po městech i přírodních zajímavostech okolí. Protože se nás sešlo 19, byl sice nedostatek míst u stolků, ale o to blíž jsme měli k sobě.

Olina

 

Trojstretnutie

Ve dnech 24. - 25.července 2008 jsem se zúčastnila akce TROJSTRETNUTIE - setkání slovenských, polských a českých stomiků u Povážské Bystrici. Sešlo se nás celkem150.

Atmosféra skvělá, Slováci vše výborně zorganizovali. Byli jsme na výletě v Manínské a Kostelecké tiesňavě a vyšplhali na vápencový kopec. Večer nám přišel zazpívat a zatančit pěvecký a taneční soubor. Příroda je v tomto kraji kouzelná. Bylo to již 2. setkání, to minulé organizovali ostravští stomici na Hrčavě, příští rok je plánované v Polsku. Byla jsem vyzvědět, jak takové setkání vypadá a opravdu jsem byla velice mile překvapena. Všechny náklady s cestou spojené jsem platila ze své kapsy, ale nelituji, protože mám spoustu zajímavých poznatků a námětů pro činnost našeho klubu.

Na setkání jsem dostala časopis slovenského sdružení stomiků Slovilco a z něj jsem pro vás vybrala tato slova:

Dbej na své myšlenky, neboť z nich vzejdou slova

Dbej na svá slova, neboť z nich vzejdou činy

Dbej na své činy, neboť z nich vzejdou zvyky

Dbej na své zvyky, neboť z nich vzejde tvá povaha

Dbej na svou povahu, neboť z ní vzejde tvůj osud .

Marie, Praha

 

Ctěnice

Zámek jsme navštívili 20. června v hojném počtu 16 stomiků. Zámek je krásný, stejně tak kočárovna s unikátními exponáty mj. arcibiskupských kočárů, a přilehlý park. Průvodkyně Terezka byla milá a zodpověděla všechny naše dotazy.

 

Rekondiční pobyt FIT-ILCO ČR Benecko 2008

Od 31. 5. do 8. 6. 2008 se uskutečnila rekondice v hotelu „TOP“ ve Štěpanické Lhotě na Benecku. Vydařil se nám opravdu nádherný a slunečný týden.

Každý den začínal rozcvičkou na dvoře hotelu, které se všichni rádi zúčastnili. Snídaně byla formou švédských stolů, což nám všem vyhovovalo. Někteří, ti zdatnější z nás, podnikali i celodenní výlety. Ostatní se zúčastnili výletu na rozhlednu Žalý (1019 m) nebo 12km túry na úbočí Janovy hory, kde se nalézala farma „Hucul“. Hezký byl i 15 km výlet k Sněžným jamám a k pramenům Labe. Další byl 9 km výlet přes Kněžice do Vrchlabí nebo návštěva Krkonošského muzea v Jilemnici.

V polovině týdne nás navštívila firma B.Braun se zajímavou přednáškou, kterou rozšířila o společenský večer se soutěžemi o ceny.

Jídlo i majitelé byli skvělí a tak i páteční „rozlučkový večer“, který nám připravili, se povedl.

Myslím, že rekondice se nám všem líbila.

Jiřina Svobodová – vedoucí rekondice

 

Akce Žiju stejně jako ty ve dnech 24.-25.května, kde FIT-ILCO mělo stánek, se opravdu vydařila, přispěla k informovanosti veřejnosti o klubech stomiků. Zvláště potěšující bylo, že o naše propagační materiály měly zájem sociální pracovnice a zdravotní sestry.

 

Evropský den pacientů, který připadá na 18.4.2008, si FIT-ILCO ČR připomnělo na dvou akcích

1. Procházka po Vyšehradském hřbitově

Téma : Musíme tam všichni, ale ne hned!

Poslední březnovou sobotu jse nás sešlo 16 před kostelem sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě. Zamyšleli jsme se nad obrazem autora JS „Musíme tam všichni“. Myslím je dobře si občas připomenout, že tu po nás zbude jen to pěkné co jsme vykonali. Budeme žít dál, když na nás budou lidé vzpomínat.

Procházka po Vyšehradském hřbitově, jistě stojí za to. Odpočívá zde 600 známých osobností. Zastavili jsme se u hrobů Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Karla Čapka, Mikoláše Alše, Františka Hrubína, Boženy Němcové, Vlasty Buriana, Zuzany Navarové, a dalších .....

Za nepříliš příznivého počasí jsme na hroby položili květiny a zavzpomínali, Zejména členka klubu Alen nás obohatila svými znalostmi historie a našich velikánů.

Vycházku jsme skončili společným obědem. Zúčastnili se členové občanských sdružení FIT-ILCO, ALEN.

Marie, Praha

 

2. Výlet na Karlštejn

Téma : Chceme mezi lidi.

V sobotu 12.4.08, ráno bylo zataženo a na nádraží Smíchov se nás sešlo 10. Při cestě vlakem se počasí umoudřilo a chvílemi již vysvitlo sluníčko. Po výstupu se k nám ještě připojilo 6 účastníků. Betlémy v muzeu byly vytvořené z různých materiálů a všechny krásné, zvlášť velký karlštejnský byl úžasný. Po prohlídce jsme pokračovali k hradu, kde jsme navštívili muzeum voskových figur. Postavy jsou dokonalé a celé prostředí je skvěle řešeno pomocí zrcadel a zvuků. Poté jsme vyšli na nádvoří a podívali se z hradeb do kraje.

Je tam krásně. Dolů jsme sešli moc hezkou cestou a výlet byl ukončen v podhradí.Všem se výlet moc líbil. Marta vše dobře zorganizovala a starala se vzorně o všechny účastníky, díky.

Milan, Praha

 

Rekondiční pobyt v Karlových Varech 9.-19.3.2008

Jelo nás 18. Počasí bylo téměř aprílové - teplé slunečné dny se střídaly s přeháňkami a došlo i na trvalejší sněžení a teploty pod nulou. Bydleli jsme v lázeňském domě Mánes, hned pod lesem. Vycházek v předjarní přírodě s kouzelnými výhledy si užívali ti, kterým nohy lépe slouží. Někteří dávali přednost autobusu, který je svezl až na kolonádu. Po rovině se chodilo dobře. Domy ve Varech září barvami, pohled na ně každého potěší. Většina účastníků pilně navštěvovala ranní rozcvičky a plavání a cvičení v Alžbětiných lázních. Společně jsme navštívili Divadelní představení Další roky ve stejnou dobu – paní Freimanová i pan Žák byli kouzelní. Navštívili jsme muzeum Becherovky a ochutnali jejich tři produkty. Českých prohlídek je poměrně málo, bylo třeba návštěvu předem objednat. Jeli jsme i na výlet organizovaný cestovní kanceláří, a to do Bečova podívat se na relikviář sv. Maura – (určitě stojí za vidění) a do porcelánky v Loučkách. Několikrát jsme poseděli v kavárně lázeňského domu Mánes povídali a vzpomínali. Paní psycholožka nám poradila jak zvládat stres. Minerální voda v Karlových Varech je velmi prospěšná pro zažívací trakt, proto mnozí pilně před každým jídlem popíjeli minerální vody přímo od pramenů. Deset dní rychle uběhlo.

 

FIT - ILCU k 15. narozeninám

 

Chtěl bych dneska poslat kytku

všem těm, kteří bezezbytku

našli v sobě tolik síly,

aby náš klub ustavili.

Nebylo to jistě snadným

spojit lidi s tělem vadným,

kteří ale chtěli žít

proto vzniklo ILCO-FIT !

 

Od každého berem rady

od lékaře, rozumbrady.

Každá rada se nám hodí

ne však ta, co tělu škodí.

Tak se všichni mějme rádi

stomici jsou kamarádi.

FIT-ILCO má patnáctiny,

oslavme je jako křtiny.

 

Na rekondičním pobytu v Karlových Varech v březnu 2008 napsal po návštěvě divadelního představení člen našeho klubu pan Miroslav


Významné ocenění Křesadlo

Dne 18. března proběhlo v rezidenci primátora hl. m. Prahy předávání cen 10 dobrovolníkům za jejich činnost. Oceněni byli Nadací Hestia, což je Národní dobrovolnické centrum a dobrá zpráva pro nás je, že mezi oceněnými byla i bývalá předsedkyně našeho sdružení Fit ILCO Miluška Menšíková. Ocenění převzala z rukou primátora MUDr. Pavla Béma a Tomáše Töpfera, jenž byl patronem celé akce.

Oceněni byli dále mimo jinými např. vedoucí sdružení žen po ablaci prsu Alen Daniela Kelišová, Martin Hanibal – student V3 a vozíčkář, který pomáhá podobně postiženým studentům či Marek Boga, který organizuje divadélko pro nemocné děti na dětské klinice VFN.

Návrh na ocenění Milušky Menšíkové podala předsedkyně sdružení Fit ILCO Marie Ředinová spolu se členy dnes již bývalého výboru za Miluščinu dlouholetou činnost ve funkci předsedkyně Fit ILCO.

Miluško, gratulujeme a děkujeme!


 


 
WebZdarma.cz